Misija

Postojanje naše ustanove usmjereno je na pružanje zdravstvenih usluga bolesnicima, uz povećanje ekonomske efikasnosti, stalnim podizanjem kvaliteta kako u ishodu liječenja tako i u pružanju usluga. Za pacijente i zaposlene želimo da omogućimo dostupnost, pristupačnost i visoki profesionalizam koji osiguravaju kvalitet.

Vizija

Cilj nam je da se u našoj bolnici osjećate sigurno i da se sa puno povjerenja prepustite našem timu stručnjaka koji su uvijek na raspolaganju i brinu o Vašem zdravlju. Podizanje standarda u svim aspektima djelatnosti bolnice, kako u domenu stacionarne tako i u specijalističko-konsultativnoj djelatnosti što bi se potvrdilo sertifikacijom ustanove.

Vrijednosti

Vrijednosti ka kojima konstantno težimo su: bezrezervna i kontinuirana briga o pacijentima, timski rad, poštovanje prema ljudima, konstantno usavršavanje, profesionalnost i saradnja.