Sime Perića 2. 75400 Zvornik +387 56 211-112 +387 56 211-110

Novosti

Besplatan internet za korisnike usluga JZU Bolnica Zvornik
Read more.
Ministar Alen Šeranić u posjeti JZU Bolnica Zvornik
Read more.
Godišnja konferencija za štampu JZU Bolnica Zvornik
Read more.
60 Ljekara
208 Kreveta
6 Odjeljenja
312 Zaposlenih

Upoznajte naše stručno osoblje

Naš tim koji se brine o Vašem zdravlju

dr Zorica Šipovac Maksimović

Anesteziolog

dr Mira Pajić

Pneumoftiziolog

dr Koviljka Gotovac

Pedijatar

dr Miroslav Prodanović

Urolog

dr Veselin Sandić

Oftalmolog

dr Bojan Veljković

Neurolog

Kontaktirajte nas