Saša Marković dipl. ecc
Saša Marković dipl. eccRukovodilac ekonomsko-finansijske službe
Telefon: 056/211-116 Mail: obzvfinansije@teol.net

 

 

U Službi za ekonomsko – finansijske poslove obavljaju se poslovi i zadaci koji doprinose objezbjeđivanju finansijske stabilnosti i održivosti ustanove, kao i stvaranje uslova za optimalno korišćenje zdravstvenih budžeta, organizacije zdrastvene zaštite i raspodjele finansijskih resursa.

„Proces kojim se planiraju, organizuju, usmeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi i procedure, zadovoljavajući i unapređivajući potrebe i potražnju za zdravstvenim i medicinskim uslugama, pružanjem specifičnih i standardizovanih usluga pojedinicima, organizacijama i zajednici u cilju unapređenja cjelokupnog društvenog i zdravstvenog sistema ukljućivanjem svih raspoloživih privrednih resursa uz najmanju cijenu koštanja.“  Prof. dr V. Dickov

Služba za ekonomsko – finansijske poslove prati rad JZU Bolnice Zvornik u ovoj oblasti, te obavlja sljedeće poslove: planiranja, analize, fakturisanja, nabavke, skladištenja, interne finansijske kontrole, finansijsko – račuvodstveni poslovi.