Mr sci Željko Radović
Mr sci Željko Radovićdipl. ing. teh.
Rukovodilac službe

 

 

U sklopu Tehničke službe obavljaju se poslovi tehničkog održavnja objekata i opreme, poslovi održavanja higijene, organizacija poslova vezanih za pripremu i distribuciju hrane, poslovi preventivnih mjera zaštite u cilju zaštite ljudi i imovine, prevoz robe, poslovi prevoza pacijenata, održavanje ispravnosti vozila za prevoz radnika i pacijenata, organizacija rada vešeraja i drugi poslovi iz domena rada službe.

 

Telefon: 056/213-950

Mail: zeljko.radovic@bolnicazvornik.com