Prim. dr Zoran Komljenović
Prim. dr Zoran KomljenovićNačelnik odjeljenja
Budimka Ikonić
Budimka IkonićGlavna sestra

Istorija hirurgije je stara koliko i istorija čovječanstva i medicine.
Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni način, tačnije, radom ruku hirurga ili primjenom instrumenata.
Sam naziv hirurgija potiče od grčke riječi  cheirourgia – ruka i rad.
Hirurg je specijalista medicine za hirurgiju, medicinsku granu koja koristi ručne i instrumentalne operativne tehnike s cilјem istraživanja i tretiranja patoloških stanja poput bolesti i povreda.
Rad hirurga je zasnovan, prije svega, na manuelnim intervencijama, ili operativnim, invazivnim postupcima.

Da bi mogao ostvariti uspјešan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije.

Naša zdravstvena ustanova pruža usluge liječenja iz oblasti hirurgije:
–           Opšta hirurgija – Opšti hirurzi ne samo da obavlјaju operacije za širok spektar zajedničkih bolesti, već su takođe odgovorni za negu bolesnika pre, tokom i posle operacije;
–           Ortopedija – (fra. orthopédie) ili ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi bolestima i liječenjem mišićno-koštanog sistema.
–           Urologija – Služba urologije vrši dijagnostiku, evaluaciju i lečenje svih urođenih i stečenih poremećaja urinarnog trakta i genitalnih organa.

ZAPOSLENI NA ODJELJENJU

dr Branislav Perić
dr Branislav Perićspecijalista opšte hirurgije
dr Dragan Cvijanović
dr Dragan Cvijanovićspecijalista opšte hirurgije
dr Milan Pavlović
dr Milan Pavlovićspecijalista opšte hirurgije
dr Dušan Bešenji
dr Dušan Bešenjispecijalista opšte hirurgije
dr Goran Bjeković
dr Goran Bjekovićspecijalista ortopedije
dr Dejan Mišić
dr Dejan Mišićspecijalista ortopedije
dr Zoran Begović
dr Zoran Begovićspecijalista urologije
dr Miroslav Prodanović
dr Miroslav Prodanovićspecijalista urologije
dr Darko Marinković
dr Darko Marinkovićspecijalizant opšte hirurgije
dr Aleksandar Pisić
dr Aleksandar Pisićspecijalizant urologije
dr Vlatko Ivanović
dr Vlatko Ivanovićspecijalizant ortopedije sa traumatologijom
dr Marko Nedeljković
dr Marko Nedeljkovićspecijalizant ortopedije sa traumatologijom