Prilikom dolaska u Bolnicu zbog bolničkog liječenja korisnik (pacijent) pored uputnice mora donijeti i ovjerenu zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu. Takođe, potrebno je sa sobom donijeti svu raniju medicinsku dokumentaciju, kao i otpusne liste, ukoliko su ranije boravili u bolnici.

Ukoliko pacijent nema ovjerenu zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, snosiće sve troškove u punom iznosu u skladu sa Cjenovnikom zdravstvenih usluga Fonda zdravstvenog osiguranja.

Prilikom dolaska u Bolnicu zbog bolničkog liječenja korisnik kod sebe može zadržati:

– sredstva za ličnu higijenu (peškir, veš, češalj, četkicu za zube,…),

– ogrtač,

– čarape,

– pidžamu/spavaćicu (sva odjeljenja osim akušerskog).

Sve ostale lične stvari (odjeća, obuća, sat, novac, nakit,..) se vraćaju pratiocu ukoliko je došao sa bolesnikom.

U bolnicu ne donositi vrijedne predmete i veće količine novca. Za imovinu koju čuvate u sobi odgovarate sami.