dr Bojan Veljković
dr Bojan Veljkovićnačelnik odjeljenja
Tanja Mitrović
Tanja Mitrovićodgovorna sestra

 

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema.

Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, tačnije mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

ZAPOSLENI NA ODJELJENJU

dr Milica Miladinović
dr Milica Miladinovićspecijalista neurologije
dr Slavko Ilić
dr Slavko Ilićspecijalista neurologije