načelnik službe
specijaista mediinske laboratorije
odgovorni laboratorijski tehničar

U laboratoriji za kliničku biohemiju vrši se medicinsko - laboratorijska dijagnostika iz područja medicinske biohemije, hematologije i imunologije.

Analitičke procedure za ispitivanje biohemijskih, fizioloških i patoloških procesa sprovode se radi uspostavljanja dijagnoze, praćenja toka bolesti i efekta terapije.

ZAPOSLENI U SLUŽBI

specijalista medicinske laboratorije