Aleksandar Babić
Aleksandar Babićglavni laboratorijski tehničar

U laboratoriji za kliničku biohemiju vrši se medicinsko - laboratorijska dijagnostika iz područja medicinske biohemije, hematologije i imunologije.

Analitičke procedure za ispitivanje biohemijskih, fizioloških i patoloških procesa sprovode se radi uspostavljanja dijagnoze, praćenja toka bolesti i efekta terapije.

ZAPOSLENI U SLUŽBI

Mr ph Tijana Radić
Mr ph Tijana Radićspecijalista medicinske biohemije