Prilikom dolaska u Bolnicu zbog bolničkog liječenja korisnik (pacijent) pored uputnice mora donijeti i ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu.
Takođe, potrebno je sa sobom donijeti svu raniju medicinsku dokumentaciju kao i otpusne liste, ukoliko ste ranije boravili u bolnici.