dr Mladen Lazić
dr Mladen Lazićspecijalista patologije
dr Milena Vasić Milanović
dr Milena Vasić Milanovićspecijalista patologije

 

Patologija se bavi proučavanjem bolesti tj. promjenama na ćelijskom nivou na tkivima i organima, nastalim kao posljedice bolesti.

U patohistološkoj laboratoriji sprovodi se obrada i testiranje uzoraka tkiva, što podrazumijeva složenu organizaciju i timski rad svih zaposlenih.

Cilj patohistološkog pregleda tkiva je da se da tačna, specifična i dovoljno sveobuhvatna dijagnoza bolesti koja će omogućiti ljekaru da razvije optimalan plan liječenja.