dr Boris Žarković
dr Boris Žarkovićnačelnik odjeljenja
Anđa Đukić
Anđa Đukićglavna sestra

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa (kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje…), ali i njihovom prevencijom.
Obzirom da je zaista opširna, interna medicina unutar sebe grana niz specijalnosti, pa tako u našoj ustanovi, pored opštih internističkih pregleda, možete obaviti preglede iz oblasti:
–          Gastroenterologija –  grana medicine koja se bavi bolestima probavnog sistema;
–          Endokrinologija – grana medicine koja se bavi poremećajima endokrinog sistema i njegovim specifičnim izlučevinama – hormonima;
–          Pulmologija –  grana medicine koja se bavi bolestima pluća i organa za disanje;
–          Onkologija –  specijalizovana disciplina medicine koja se bavi tretmanom kancera i tumora;
–          Kardiologija –  oblast interne medicine koja izučava bolesti srca i krvnih sudova;
–          Infektologija – grana medicine koja se bavi infekcijom (lokalizovana infektivnim promenama) i infektivnim (zaraznim) bolestim, kao raširenim (diseminovanim) infektivnim procesom;
–          Neurologija – medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema;
–          Dermatologija – grana medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem kože i njenih dodataka.

ZAPOSLENI NA ODJELJENJU

dr Nataša Ivanović
dr Nataša Ivanovićsubspecijalista endokrinologije
dr Tanja Nikolić
dr Tanja Nikolićsubspecijalista kardiologije
dr Duško Mlađenović
dr Duško Mlađenovićsubspecijalista kardiologije
dr Jasminka Vasiljević
dr Jasminka Vasiljevićsubspecijalista kardiologije
dr Ina Rogić Prica
dr Ina Rogić Pricasubspecijalista endokrinologije
dr Ljilja Gavrić Gajić
dr Ljilja Gavrić Gajićspecijalista interne medicine
dr Ljubica Stevanović
dr Ljubica Stevanovićspecijalista pulmologije
dr Mira Pajić
dr Mira Pajićspecijalista pulmologije
dr Gordana Čuturić
dr Gordana Čuturićspecijalista dermatologije
dr Sandra Mićić
dr Sandra Mićićspecijalista infektologije
dr Aleksandra Matić
dr Aleksandra Matićspecijalista dermatovenerologije
dr Milica Čuturić
dr Milica Čuturićspecijalizant interne medicine
dr Dragana Lukić
dr Dragana Lukićspecijalizant interne medicine
dr Marijana Đurić
dr Marijana Đurićspecijalizant pulmologije
dr Jadranko Josipović
dr Jadranko Josipovićspecijalizant interne medicine
dr Ana Pisić
dr Ana Pisićspecijalizant interne medicine
dr Dražen Marković
dr Dražen Markovićspecijalizant interne medicine