10.06.2024. godine
Medicinski materijali_2

Odluka o izboru 1173-24
Odluka o poništenju 1173-24

03.06.2024. godine
Potrošni materijal za rad laboratorijskim aparata_2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 901/24

31.05.2024. godine
Nabavka prehrambenih proizvoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.05.2024. godine
Nabavka potrošnog materijala za operacionu salu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupk
Odluka – 2 –
Odluka -3 –

17.05.2024. godine
Hemijska sredstva za čišćenje ustanove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

15.05.2024. godine
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka 1044-6-24

30.04.2024. godine
Dezinfekciona sredstva 732/24

Odluka o dodeli 732-6-24
Odluka o poništenju 732-7-24

24.04.2024. godine
Nabavka osteosintetskog materijala i proteza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.04.2024. godine
Usluge osiguranja imovine, kolektivno osiguranje radnika, obavezno i kasko osiguranje službenih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

09.04.2024. godine
Potroši materijal za rad laboratorijskih aparata_1

Odluka o dodeli 411-24

05.04.2024. godine
Nabavka intaokularnih sočiva i drugog materijala za oftalmološke operacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

29.03.2024. godine
Popravka i održavanje medicinske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka

26.03.2024. godine
Medicinski materijal_1- Nesterilne rukavice

Odluka o izboru 495-6-24

28.02.2024. godine
Obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.02.2024. godine
Usluge servisiranje autoklava GSS67H – proizvođača “Getinge”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.02.2024. godine
Distribucija prirodnog gasa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

19.02.2024. godine
Nabavka digitalnog plafonskog RTG

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

19.02.2024. godine
Komunalne usluge – voda, kanalizacija, smeće

Odluka o izboru 163-7-24

19.02.2024. godine
Prevoz radnika

Odluka o poništenju 191-24

13.02.2024. godine
Nabavka električne energije

176-6 Odluka о poništenju postupka

13.02.2024. godina
Nabavaka LED izvora svjetlosti kompatibilan sa postojećom optikom Olympus

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.02.2024. godine
Toneri, kancelarijski i štamparski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.02.2024. godine
Nabavka uniformi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

07.02.2024. godine
Nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

05.02.2024. godine
Popravka aparata za magnetnu rezonancu Signa explorer 1,5T proizvođača GE HealthCare

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.01.2024. godine
Osiguranje od profesionalne odgovornosti lјekara 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

11.01.2024. godine
Potrošni materijal za rad laboratorijskih aparata_2

Odluka o dodeli 3185-7-23

04.01.2024. godine
Hirurški konci i mrežice

Odluka o dodeli 3052-8-23
Odluka o poništenju

29.12.2023. godine
Nabavka mesa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.12.2023. godine
Medicinski materijal_2

Odluka o oizboru 3274-5-23
Odluka o poništenju 3274-7-23

01.12.2023. godine
Nabavka holtera krvnog pritiska

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.11.2023. godine
Nabavka lož ulja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

09.11.2023. godine
Nabavka napredne elektrohirurške platforme sa instrumentima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.11.2023. godine
Sanitetski materijal_2

Odluka o izboru 2681-7-23

03.11.2023. godine
Nabavka gasova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

11.10.2023. godine
Nabavaka medicinske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

26.09.2023. godine
Medicinski materijal_1

Zaključak o ispravci Odluke za izbor najpovoljnijeg 2336-11-1-23
Odluka za izbor najpovoljnijeg 2336-11-23
Odluka za izbor najpovoljnijeg3 2336-15-23
Odluka o dodeli 2336-23
Odluka o poništenju 2336-23

25.09.2023. godine
ELISA automatski analizator za dijagnostiku autoimunih i infektivnih bolesti

Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača

19.09.2023. godine
Usluge preventivnog servisa respiratora proizvođača “Dräger”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

06.09.2023. godine
Nabavka saniteta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.08.2023. godine
Popravka aparata za magnetnu rezonancu Signa explorer 1,5T proizvođača GE HealthCare

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.08.2023. godine
Nabavka interaktivnog edukativnog softvera za grupisanje dijagnoza i postupaka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.07.2023. godine
Delovi za laparaskopski aparat

Odluka o izboru 1844-6-23

25.07.2023. godine
Parking sistem

Odluka o izboru 1569-7-23

26.06.2023. godine
Osteosintetski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.06.2023. godine
Nabavka potrošnog materijala za operacionu salu – 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka

06.06.2023. godine
Osteosintetski materijal i proteze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.05.2023. godine
Nabavka prehrambenih proizvoda

Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača

18.05.2023. godine
Nabavka automatskog imunoanalizatora

Odluka o dodeli 1122-23

11.05.2023. godine
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o dodeli 1059-7-23

03.05.2023. godine
Nabavka potrošog materijala za operacione sale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka javne nabavke

25.04.2023. godine
Tekstilni proizvodi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.04.2023. godine
Molerski radovi

859-9 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.04.2023. godine
Dezinfekciona sredstva

Odluka o izboru 673-6-23
Odluka za poništenje 673-7-23

18.04.2023. godine
Usluge osiguranja imovine, kolektivno osiguranje radnika, obavezno i kasko osiguranje službenih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.04.2023. godine
Osteosintetski materijal i proteze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka

18.04.2023. godine
Hemijska sredstva za čišćenje ustanove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

29.03.2023.godine
Potrošni materijal za rad laboratorijskih aparata_1

Odluka o dodeli ugovora 334-7-23

16.03.2023. godine
Popravka i održavanje medicinske i precizne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka

02.03.2023. godine
Sanitetski materijal_1 – Nesterilne rukavice

Odluka o izboru 335-6-23

24.02.2023. godine
Nabavka intraokularnih sočiva i drugog potrošnog materijala za оftalmološke operacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

13.02.2023. godine
Nabavka prehrambenih proizvoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
Odluka o poništnju postupka

Nabavka goriva i lož ulja

88-7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
88-8 Odluka о poništenju postupka

06.02.2023. godine
Utvrđivanje i upravljanje rizicima

Odluka o dodeli ugovora 308-3-23

06.02.2023. godine
Implementacija finansijskog upravljanja i kontrole

Odluka o dodeli ugovora 307-3-23

06.02.2023. godine
Toneri, kancelarijski i štamparski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30.01.2023. godine
Poziv za nabavku poštanskih usluga

24.01.2023. godine
Osiguranje od profesionale odgovornosti ljekara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.01.2023. godine
Medicinski materijal_3

Odluka o izboru 3643-22
Odluka o poništenju 3643-22

20.01.2023. godine
Advokatske usluge

Odluka o dodeli ugovora 195-23

20.01.2023. godine
Popravka CT aparata proizvođača GE Healthcare

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.01.2023. godine
Izvođenje građevinskih radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

10.01.2023.godine
Sanitetki materijal-pamučni zavoji

Odluka o izboru 3473-22

04.01.2023. godine
Nabavka laparoskopskih uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.01.2023. godine
Poziv za nabavku hotelskog smještaja

Poziv za nabavku restoranskih usluga

Poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Poziv za stručno usavršavanje – zdravstvena zaštita

30.12.2022.godine
Potrošni materijal za rad laboratorijskih aparata

Odluka o dodeli ugovora 3329-22

28.12.2022. godine
Potrošni materijal za rad laboratorija

Odluka o dodeli ugovora 3330-22
Odluka o poništenju postupka nabavke 3330-22
Odluka o izmeni odluke 3330-22

21.12.2022. godine
Hirurški konci i mrežice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3146-22

06.12.2022. godine
Nabavka sočiva i drugog potrošnog materijala za оftalmološke operacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

06.12.2022.godine
Alkoholi

Odluka o dodeli ugovora 3169-22

05.12.2022. godine
Potrošni materijal za radiologiju

Odluka o dodeli ugovora 3170-22

05.12.2022. godine
Poziv za dostavljanje ponuda za popravku RTG aparata proizvođača GE Healthcare

Poziv za dostavljanje zahtjeva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.11.2022. godine
Nabavka mesa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

04.11.2022. godine
Nabavka gasova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

31.10.2022.godine
Sanitetski materijal_2

Odluka o dodeli ugovora2644-22

06.10.2022
Nabavka i instaliranje rezervoara za tečni kiseonik (nov ili korišten)

Odluka o poništenju postupka
Rješenje KRŽ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.10.2022
Medicinski materijal 2

Odluka o izboru Medicinski materijal_2-2355-22
Odluka o izmeni odluke Medicinski materijal _2 -2355-13-22
Odluka o poništenju 2355-22

01.10.2022

2021 Osnovni elementi ugovora
2022 Osnovni elementi ugovora

22.09.2022
Medicinski materijal 1

Odluka o dodeli Medicinski materijal _1 -2353-22
Odluka o izmeni odluke Medicinski materijal_1-2353-8-22

13.09.2022
Nabavka gasova

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

30.08.2022
Nabavka potrošnog materijala za operacionu salu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

01.08.2022

2021 Osnovni elementi ugovora

2022 Osnovni elementi ugovora

12.07.2022
Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

02.06.2022
Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

26.05.2022
Nabavka gaza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.05.2022
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

04.05.2022
Nabavka tekstilnih proizvoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.05.2022
Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

26.04.2022
Dezinfekciona sredstva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka nabavke

18.04.2022
Osteosintetski materijal i proteze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka

12.04.2022
Nabavka hemijskih sredstava čišćenje ustanove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

11.04.2022
Poziv za dostavu ponuda – Osiguranje imovine, vozila i radnika

Poziv za dostavu ponuda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

01.04.2022
Osnovni elementi ugovora

2021 Osnovni elementi ugovora
2022 Osnovni elementi ugovora

25.03.2022
Nabavka potrošnog materijala za gasne analize i automatski koagulometar (aparati: Rapid point 500 Siemens, Sysmex CA 660 Siemens)

Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača

25.03.2022
Nabavka potrošnog kancelarijskog materija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju

25.03.2022
Nabavka sočiva i drugog potrošnog materijala za oftalmološke operacije

Odluka o dodjeli ugovora

24.02.2022
Nabavka potrošnog materijala za hematološke, biohemijske i imunohemijske analize i  analize acidobaznog statusa (Aparati: XN-L 550 Sysmex; ABL 80 Basic Radiometer Medical; Quikread go; Vidas Biomerieux; Diemnsion EXL 200 Siemens; Advia Siemens)

Odluka o dodeli ugovora

15.02.2022
Nabavka goriva za sanitete i službena vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

10.02.2022
Nabavka elektro materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.01.2022
Set za priključak za plinsku bocu

Poziv za dostavljanje zahteva

Odluka o dodeli ugovora 214-11-22 Set za plinsku bocu

20.01.2022
Edukacija iz ultra zvuka srca

Odluka o dodeli ugovora 152-3 Edukacija UZ

18.01.2022.
Kancelarijski namještaj

Odluka o poništenju postupka nabavke

18.01.2022.
Ponovljeni postupak nabavke medicinskog i laboratorijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka nabavke

05.01.2022
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Poziv za dostavu ponuda
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

04.01.2022
Osnovni elementi ugovora

2020 Osnovni elementi ugovora
2021 Osnovni elementi ugovora

04.01.2022
Izvod iz Plana javnih nabavki 2022

Izmjena plana za 2022

13.12.2021
Potrošni materijal za laboratorije

Odluka za poništenje
Odluka za izbor

26.11.2021
Nabavka prehrambenih proizvoda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Zaključak
Izjašnjenje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – 2
Izjašnjenje kancelariji
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3

26.11.2021
Reagensi za potrebe laboratorijske službe – zatvoren sistem

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

25.11.2021
Nabavka medicinskih gasova – kiseonik i drugi gasovi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

19.11.2021
Nabavka tonera, potrošnog kancelarijskog i štamparskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.11.2021
Nabavka alkohola

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.10.2021
Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.10.2021
Nabavka hirurških konaca i mrežica

Odluka za izbor najpovoljnijeg 2573-6-21
Odluka za poništenje 2573-7-21

04.10.2021
Hirurške rukavice i bakteriološki filteri

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

04.10.2021
Medicinski materijal

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača
Odluka za poništenje postupka

01.10.2021
Osnovni elementi ugovora

2020 Osnovni elementi ugovora
2021 Osnovni elementi ugovora

24.9.2021
Sanitetski materijal

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2021
Izrada akta o procjeni rizika radnih mjesta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

29.07.2021
Nabavka tekstilnih proizvoda

Odluka o dodjeli ugovora

28.06.2021
Nabavka gasova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.06.2021
Nabavka kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

24.05.2021
Nabavka reagenasa za aparate u laboratoriji – zatvoreni sistem

Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača

10.05.2021
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.04.2021
Nabavka sistema za infuziju i igala za injekcije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22.04.2021
Nabavka sredstava za dezinfekciju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju

20.04.2021
Reagensi za potrebe biohemijske laboratorije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

08.04.2021
Osiguranje  osnovnih sredstava, radnika i automobila

Osiguranje radnika i imovine

02.04.2021
Nabavka osteosintetskog materijala i proteza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

01.04.2021
Osnovni elementi ugovora

2020 Osnovni elementi ugovora
2021 Osnovni elementi ugovora

26.03.2021
Nabavka mekih intraokularnih sočiva i drugog potrošnog materijala za oftalmološke operacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

24.03.2021
Nabavka hemijskih sredstava za čišćenje ustanove

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.02.2021.
Nabavka gasova

Odluka o dodjeli ugovora

18.02.2021.
Nabavka vodovodnog materijala

Odluka o dodjeli ugovora

17.02.2021.
Nabavka elektro-materijala

Odluka o dodjeli ugovora

12.02.2021.
Potrošni materijal za COBAS integra 400 plus

Odluka o dodeli ugovora

26.01.2021
Medicinski alkohol

Odluka o dodeli ugovora – Medicinski alkohol

21.01.2021.
Potrošni materijal za laboratorije

Odluka o dodeli ugovora 3734-Potrošni materijal za Laboratorije
Odluka o poništenju 3734-Potrošni materijal za Laboratorije

15.01.2021.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Osiguranje ljekara 2021
Odluka o dodjeli

13.01.2021.
Potrošni materijal za laboratorije – zatvoreni sistemi

Odluka o dodeli ugovora 3706-20
Odluka o poništenju 3706-20

11.01.2021.
Izvod iz plana nabavki za 2021. godinu

11.01.2021
Hemijska sredstva za čišćenje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Zaključak
Odluka o poništenju odluke 23.03.2021.godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 24.03.2021. godine

08.02.2021.
Nabavka goriva

Odluka o dodjeli ugovora

05.01.2021
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o poništenju

04.01.2021
Osnovni elementi ugovora

2019 Osnovni elementni ugovora
2020 Osnovni elementi ugovora