Vrijednosti ka kojima konstantno težimo su: bezrezervna i kontinuirana briga o pacijentima, timski rad, poštovanje prema ljudima, konstantno usavršavanje, profesionalnost i saradnja.