Osnovni elementi ugovora 2019

Preuzmi/Pregledaj

25.12.2019
Nabavka medicinskih gasova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

18.11.2019
Nabavka prehrambenih proizvoda za ishranu pacijenata, hljeba i svježeg mesa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

04.11.2019
Zbrinjavanje medicinskog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

15.10.2019
Nabavka potrošnog kancelarijskog i štamparskog materijala i tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30.09.2019
Tekstilni proizvodi za bolnička odjeljenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.09.2019.
Izvođenje dodatnih radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019.
Nabavku potrošnog materijala za operacionu salu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

14.08.2019.
Otvoreni postupak za nabavku potrošnog, medicinskog i sanitetskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.05.2019.
Nabavka revolving kredita

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.03.2019.
Nabavka osteosintetskog materijala i proteza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

20.03.2019.
Nabavka elektro, vodovodnog, građevisnkog-bravarsko i molerskog materijala.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

07.02.2019.
Nabavka intraokularnih sočiva i drugog potrošnog materijala za očne operacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.01.2019.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponuda

21.01.2019.
Osiguranje radnika, osnovnih sredstava, opreme i vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponuda

11.01.2019.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Poziv za dostavu ponuda – NEVAŽEĆI

11.01.2019.
Osiguranje radnika, osnovnih sredstava, opreme i vozila

Poziv za dostavu ponuda – NEVAŽEĆI