Nabavka kontrastnih sredstava za RTG

Odluka o poništenju

03.01.2017.
Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara

Odluka o pokretanju
Poziv za dostavu ponuda

22.12.2017.
Medicinski gasovi

Odluka o poništenju

24.11.2017.
Osiguranje radnika, osnovnih sredstava, opreme i vozila

Odluka o poništenju
Odluka o pokretanju
Tenderska dokumentacija

07.11.2017.
Osiguranje ljekara od profesionalne odgovornosti

Odluka o poništenju
Tenderska dokumentacija
Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača
Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke