Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara u Neumu je održana trodnevna konferencija „Naše medicinske sestre/tehničari – naša budućnost“.
Glavna sestra bolnice Zvornik Milojka Kolović i glavna sestra Internog odjeljenja Anđa Đukić učestvovale su na pomenutoj konferenciji, tokom koje su održana brojna izlaganja i panel diskusije domaćih i regionalnih medicinskih sestara/tehničara.
 
Ministar zdravlja i socijalne zaštite gdin Alen Šeranić na otvaranju konferencije istakao je da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite nastaviti da pruža podršku aktivnostima medicinskih sestara i tehničara, kako bi se njihova profesija osnažila, a pacijenti imali što bolju zdravstvenu njegu.
 
Tokom trodnevne konferencije, učestvovalo je više od 200 medicinskih profesionalaca, predstavnika resornih ministarstava i rukovodilaca zdravstvenih ustanova.
Konferencija je održana u okviru Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, u saradnji Minstarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva, Fondacije Fami i Ženevske univerzitetske bolnice, te uz podršku Vlade Švajcarske.