6. Kongres glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, počeo je prije dva dana, a isti se održava na Kopaoniku u periodu od 9. do 12. maja 2024. godine.
Dr Boris Baković, specijalizant oftalmologije JZU Bolnica Zvornik imao je čast da učestvuje na Kongresu i u najboljem svjetlu predstavi našu ustanovu.
 
Na ovogodišnjem kongresu glaukomatologa dr Boris Baković prezentuje rad ,,Esencijalna progresivna atrofija irisa” – prikaz slučaja i pregled literature.
 
Iridikornealni endotelni sindromi se retko sreću u kliničkoj praksi, te njihova rana dijagnostika i terapija mogu sprečiti gubitak vida, što pokazuje sam značaj rada, kao i prikaza slučaja.
Dr Baković se zahvalio mentorki, Doc dr Nadi Avram, članu predsjedništva kongresa, na nesebičnoj podršci u bavljenju naučno-istraživačkom radu tokom trajanja specijalizacije.
Kongres glaumakotologa Srbije okuplja najveće stručnjake iz oblasti oftalmologije, te će prisutni imati priliku čuti i vidjeti najnovije metode liječenja, kao i razmijeniti iskustva.