“Nova znanja. Novi susreti” slogan je 18. Kongresa Udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem koji je održan u Novom Sadu od 09. do 11. maja.
Dr Milena Vasić Milanović specijalista patologije JZU Bolnica Zvornik uzela je učešće na ovogodišnjem Kongresu kao jedan od autora rada pod nazivom “Sporadic Burkitt’s lymphoma of the large intestine in elderly patient -prikaz slučaja”.
U sklopu naučno-istraživačkog programa kongresa prezentovan je rad grupe autora, među kojima je i dr Milena, uz kolege: prof. dr Mirjana Ćuk, prof. dr Radoslav Gajanin, prof. dr Nenad Lalović, viši asistent dr Svjetlana Kulić i prof. dr Radmil Marić, zaposleni u Univerzitetskoj bolnici u Foči i zaposlenih ili angažovanih na Medicinskom fakultetu u Foči.
U svojstvu prvog autora navedeni rad prezentovala je prof. dr Mirjana Ćuk, načelnik Službe za patologiju i citološku dijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči i rukovodilac Katedre za propedevtiku Medicinskog fakulteta u Foči, a ujedno i mentor dr Mileni tokom trajanja specijalizacije.
Dr Milena Vasić Milanović od školske 2018/2019. godine angažovana je na medicinskom fakultetu u Foči kao stručni saradnik na Katedri za patologiju.
Autor i koautor je mnogobrojih naučnih radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti medicinskih nauka u Sarajevu, Amsterdamu, Tesliću, Zlatiboru.
Sporadični Burkittov limfom debelog crijeva je rijedak tip tumora koji se javlja u tankom ili debelom crijevu, pa ovakvi rijetki slučajevi, odnosno oboljenja koja su izuzetno rijetka i u svjetskoj populaciji ljekarima, profesorima i studentima omogućavaju dodatna i veoma značajna saznanja.
Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije okuplja veliki broj predavača iz zemlje i inostranstva, koji su vrhunski stručnjaci iz ove oblasti, te su tokom trajanja prezentovana najnovija saznanja iz velikog broja oblasti patologije i razmijenjena znanja i iskustva.