Zaposleni na Odjelјenju za ginekologiju i akušerstvo u 2022. godini imali su pune ruke posla, ali i radosti.

501 beba ukupno je novorođena u Porodilištu zvorničke bolnice tokom čitave 2022. godine.

Najviše beba novorođeno je u mjesecima oktobar i decembar, kada je broj novorođenih bio 54.

Raduje nas i podatak da je bilo mnogo dana kada je novorođeno više od 4 bebe u toku jednog dana, a najveći broj novorođenih u jednom danu bio je u mjesecu novembru, kada je tokom 24 sata rođeno 7 beba u našem porodilištu, dok je u septembru tokom jednog dana novorođeno 6 beba.

Ukupan broj beba rođenih u mjesecu decembru 2022. godine je 54, a novorođeno je 26 djevojčica i 28 dječaka.

Renoviranjem i adaptacijom Porodilišta stvorili smo pobolјšane uslove za naše pacijentkinje i naše novorođene bebe, kojih očekujemo i radujemo se da će u novonastaloj godini biti više nego prethodnih.

Čestitamo srećnim roditelјima, a novorođenim bebama želimo zdravlјe, zagrlјaje i radost tokom odrastanja.