Odjeljenje za oftalmologiju dobilo je tri nova savremena aparata, OCT (Optička koherentna tomografija) i YAG laser i operacioni mikroskop čime pacijenti regije Birač dobijaju nove zdravstvene usluge.
 
Stručni saradnici upoznali su osoblje oftalmologije sa funkcijama pomenutih aparata koji su renomiranog svjetskog proizvođača, a detaljnu obuku za rad našeg osoblja izvršiće dr Aleksandar Gaković specijalista oftalmologije i doc. dr Dejan Rašić specijalista oftalmologije Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
 
Najsavremeniji operacioni mikroskop će omogućiti i uvođenje novih operativnih zahvata u okviru djelatnosti oftalmologije. Ovaj mikroskop je profesionalni hirurški instrument koji se koristi da ljekarima pruži najbolju vidljivost i tačnost tokom minimalno invazivnih operacija.
 
YAG laser – kapsulotomija je laserska intervencija koja se izvodi na prednjem segmentu oka, kod pacijenta koji kojih je operativno odstranjena katarakta.
YAG laser može da se koristi u terapiji i prevenciji glaukoma.
 
YAG laser kapsulotomija relativno je brz i bezbolan zahvat nakon kojeg se poboljšava vidna oštrina te se omogućava praćenje promjena na pozadini oka, a može se obaviti nekoliko meseci posle operacije katarakte.
YAG laser je jedini aparat ovog tipa na kompletnoj regiji, te uz pomoć nabavljenog YAG lasera i OCT aparata pacijentima nudimo novu uslugu u Odjeljenju za oftalmologiju i naši pacijenti neće imati potrebe odlaziti druge ustanove i kako bi dobili potrebnu zdravstvenu njegu.
 
OCT aparat (optička koherentna tomografija) pruža napredne dijagnostičke mogućnosti, visokokvalitetne slike, detaljan prikaz očnih struktura i olakšano snimanje kod pacijenata s određenim očnim stanjima. To je vrlo koristan alat za oftalmologe u dijagnostici, praćenju i liječenju različitih očnih bolesti i poremećaja.
 
Zaposleni na Odjeljenju za oftalmologiu JZU Bolnica Zvornik, na čelu sa načelnikom odjeljenja dr Veselinom Sandićem, specijalistom oftalmologije, zahvalni su rukovodstvu ustanove i direktoru Ivanu Popoviću za nabavku pomenutih aparata , čime se znatno podiže usluga za sve osiguranike naše regije.
Takođe, dr Sandić se zahvalio i Novici Mitroviću, rukovodiocu Službe za informacione tehnologije i telekomunikacije za tehničku podršku prilikom nabavke, instalacije i stavljanja navedenih uređaja u upotrebu.
 
U tekućoj godini sa specijalizacije iz oftalmologije u našu ustanovu se vraća i dr Boris Baković, zahvaljujući čijim neospornim kvalitetima nivo usluge će biti podignut na viši nivo, a takođe će se nastaviti trend bez listi čekanja za preglede i operacije uz adekvatnu uputnicu.