Nastavak prve konstitutivne sjednice Aktiva direktora javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske koje obezbjeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu održan je danas u Zvorniku.

Sastankom je predsjedavao direktor JZU Bolnica Zvornik Ivan Popović, predsjednik Aktiva direktora.

Aktiv direktora javnih zdravstvenih ustanova koje obezbjeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu formira se za područje Republike Srpske i čine ga direktori ustanova:

 1. UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR, Banja Luka, direktor prof. dr Vlado Đajić
 2. UNIVERZITETSKA BOLNICA FOČA, direktor prof. dr Radmil Marić
 3. JZU BOLNICA TREBINјE, direktor g. Nedelјko Lambeta
 4. JZU BOLNICA GRADIŠKA, direktor prim. dr Rajko Dodik
 5. JZU BOLNICA ZVORNIK, direktor g. Ivan Popović
 6. JZU BOLNICA „SVETI APOSTOL LUKA“, Doboj, direktor g. Mladen Gajić
 7. JZU BOLNICA NEVESINјE, direktor dr Velibor Milivojević
 8. JZU BOLNICA „DR MLADEN STOJANOVIĆ“, Prijedor, direktor dr Andrija Vukotić
 9. JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“, Bijelјina, direktor prof. dr Zlatko Maksimović
 10. JZU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SOKOLAC, direktor g. Dragan Bulajić
 11. JZU BOLNICA „SRBIJA“, Istočno Sarajevo, direktor g. Nebojša Šešlija
 12. JZU ZAVOD ZA ORTOPEDIJU, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ“ BANјA LUKA, direktor prim. dr Goran Talić
 13. JZU ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU, Sokolac, direktor g. Đorđe Radić
 14. JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA, direktor g. Siniša Nikić
 15. JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, direktor prim. dr Gordana Guzijan
 16. SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „MLjEČANICA“, Kozarska Dubica, direktor g. Darko Banjac

Aktiv direktora javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske koje obezbjeđuju bolničku zdravstvenu zaštitu ima za cilј da unaprijedi zdravstveni sistem u Republici Srpskoj, jer se povezivanjem javnih zdravstvenih ustanova istog nivoa zdravstvene zaštite postiže sveukupna djelotvornost i efektivnost pri pružanju zdravstvenih usluga građanima Republike Srpske. Organizovanjem i funkcionalnim povezivanjem ustanova učinićemo zdravstvene usluge svim pacijentima fizički, geografski i finansijski dostupnijima.

Današnji sastanak Aktiva direktora završen je sa konkretnim zaklјučcima, koji su upućeni nadležnim institucijama Republike Srpske.