U prostorijama Upravne zgrade JZU Bolnica Zvornik danas je održan redovan radni sastanak povodom realizacije projekta Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice.

Na poziv direktora ove ustanove, gdina Ivana Popovića, sastanku su prisustvovali nosioci konzorcijuma u ovom projektu  d.o.o. „Enikon-gradnja“, koji su izvođač radova na projektu renoviranja postojećeg i izgradnje novog bloka bolnice, članovi Komisije za praćenje i realizaciju pomenutog  projekta, kao i predstavnici nadzornog organa ispred Republičke direkcije za obnovu i izgradnju .

Na današnjem sastanku su doneseni zaključci da će JZU Bolnica Zvornik da obezbjedi sve neophodne uslove Izvođaču tako da  može na dan 10.07.2021. godine početi sa radovima na adaptaciji i rekonstrukciji preostalog dijela Odjelјenja za pedijatriju. Takođe, Bolnica će da omogućiti sve potrebne uslove Izvođaču tako da  može na dan 14.07.2021. godine početi sa radovima na adaptaciji i rekonstrukciji prostorija Službe za anesteziju i reanimaciju sa intenzivnom njegom.

Ovo je još jedan u nizu redovnih sastanaka održan povodom usklađivanja strategija i ideja oko realizacije projekta.