Uspješno je izvršena resekcija dva tumora debelog crijeva uz asistenciju endoskopa-kolonoskopa, saradnjom naših ljekara Načelnika odjeljenja opšte hirurgije – specijaliste opšte hirurgije dr Zorana Komljenovića, specijaliste opšte hirurgije dr Branislava Perića i Načelnika odjeljenja za internističke grane – subspecijaliste gastroenterologije dr Borisa Žarkovića.

Ovo je prvi put da se uz asistenciju endoskopa izvrši resekcija tumora u JZU Bolnica Zvornik