08.oktobra 2022. godine u JZU Bolnica Zvornik urađena je složena operacija tumora jetre.
Operaciju je izveo profesor dr Darko Mirković, hirurg sa VMA (Vojno-medicinska akademija) Beograd, uz asistenciju Načelnika hirurgije Prim.dr Zorana Komljenovića i mladih kolega sa hirurškog odjeljenja.

   Tokom svoje bogate karijere prof.dr Darko Mirković bio je načelnik više odeljenja na VMA (koloproktologije, endokrine hirurgije, abdominalne hirurgije).
Osnovao je Odjeljenje za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke na  VMA.
Trenutno je Načelnik odeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju, a od 2011. godine je Šef Katedre za hirurgiju na VMA. Takođe je i Šef stručnog tima za transplantaciju jetre pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i Centra za transplantaciju VMA.

 

    Nakon završenih specijalističkih studija usavršavao se u više navrata na Univerzitetu Pittsburgh iz oblasti hepatobilijarne hirurgije i transplantacija organa. Pored svakodnevne ljekarske prakse bavi se i pedagoškim radom. Profesor je na Vojnomedicinskom fakultetu u Beogradu. 

 

   Imamo rijetku čast i privilegiju da je profesor dr Darko Mirković naš saradnik i konsultant po ugovoru zadnjih nekoliko godina tokom kojih je izveo nekoliko desetina uspješnih, veoma složenih, operativnih zahvata na jetri, gušterači i drugim organima pretežno iz onkološke patologije, a koji zahtevaju veliko znanje i iskustvo koje je stekao za vrijeme skoro četiri decenije napornog i upornog rada na VMA u Beogradu, kao i drugim bolnicama širom regiona.
Svakako, kruna njegovog rada je nekoliko desetina uspješno presađenih jetri, što predstavlja vrhunac u karijeri jednog abdominalnog hirurga.

    Angažovanje profesora donosi dvije blagodeti, na jednoj strani mogućnost građana naše regije da dobiju vrhunsku uslugu i liječenje teških malignih bolesti od strane velikog eksperta, a na drugoj strani mogućnost edukacije ljekara hirurškog odjeljenja čiji je značaj nemjerljiv.

Tekst: Prim. dr Zoran Komljenović