Jedan od najboljih ortopeda sa naših prostora Doc. dr sci. med. Slavko Manojlović specijalista ortopedije sa traumatologijom od maja mjeseca 2019. vršiće operacije totalne endoproteze koljena i kuka u zvorničkoj bolnici.
Zajedno sa dr Goranom Bjekovićem specijalistom ortopedije stalno zaposlenim u JZU Bolnici Zvornik već je obavio 4 operativna zahvata kada su uspešno ugrađene četiri totalne endoproteze koljena.

Po rečima dr Bjekovića veliko je zadovoljstvo raditi sa takvim eminentnim stručnjakom i pionirom u ovoj oblasti ortopedije kao što je dr Manojlović. Takođe dr Bjeković je naglasio da pored velikog benefita i olakšica za pacijenet sa naše regije i šire, operacije koje je izvodio zajedno sa dr Manojlovićem imaju i edukativni karakter.

Nakon obavljenih zahvata obratio nam se i dr Slavko Manojlović gde je rekao da bolnica poseduje jako dobre uslove kao i veoma dobro i obučeno osoblje. Takođe naveo je da je bolnica u Zvorniku mjesto na koje će se vrlo rado vraćati u budućnosti.

“U sklopu kontinuiranog unapređenja raznovrsnosti i kvaliteta usluga u našoj ustanovi zaključili smo ugovor o djelu sa dr Slavkom Manojlovićem koji podrazumeva zahvate na ugradnji totalnih endoproteza koljena i kuka, kao i edukaciju naša dva ortopeda dr Gorana Bjekovića i dr Dejana Mišića. Angažovanjem dr Manojlovića obezbijedili smo da naši pacijenti ne moraju da se izlažu bespotrebnim troškovima odlazeći u druge zdravstvene centre kako bi obavili navedene zahvate.” Naveo je direktor zvorničke bolnice Ivan Popović.