Od 21.3.2019.godine svim pacijentima u JZU Bolnica Zvornik omogućeno je pružanje usluga plastične i rekonstruktivne hirurgije. Usluge će pružati dr Miloš Kovačević specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije stalno zaposlen na Hirurškom odjeljenju JZU Bolnica Zvornik.

Pregledi se mogu zakazati svakim radnim danom u periodu od 7:00h do 14:30h u prostorijama Hirurške ambulante kao i na broj telefona 056/211-112.

Plastična hirurgija je vrsta medicinske specijalnosti koja se bavi korekcijom ili povraćajem forme i funkcije nekog dela tela.
Plastična hirurgija obuhvata rekonstruktivnu hirurgiju, kraniofacijalnu hirurgiju, hirurgiju šake, mikrohirurgiju, hirurgiju urođenih anomalija, kao i lečenje opekotina i tumora kože.

Cilj plastične i rekonstruktivne hirurgije je približavanje izmenjenog i oštećenog dela tela što prirodnijem izgledu, tj. poboljšanje funkcionalnih i estetskih nedostataka nastalih opekotinama, povredama ili hirurškim intervencijama.