Juče, 17.6.2021.godine našu ustanovu je posjetio prof. dr Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.

Ovo je njegova prva posjeta zvorničkoj bolnici, koja je ostvarena usljed dobre saradnje ove dvije ustanove, obzirom da u našoj bolnici imamo 12 ljekara upisanih na specijalističke studije Medicinskog fakulteta Foča.

Direktor JZU Bolnica Zvornik, gdin Ivan Popović i zamjenica direktora, dr Nataša Ivanović dočekali su prof. dr Dejana Bokonjića, te sa njim obavili razgovarali na temu unapređenja i dalje saradnje između ove dvije ustanove.

Ovom prilikom prof. dr Dejan Bokonjić je izjavio da želi da od bolnica u regionu napravi partnerske ustanove sa Medicinskim fakultetom, da u narednom periodu postanu dio nastavne baze Medicinskog fakulteta, sa idejom da se mladi, entuzijasti, profesionalci usmjere ka edukaciji, te da se poboljša sama edukacija  i pospješe akademska znanja, kako bi se u čitavoj regiji priširio i povećao krug specijalizanata, a samim tim i kvalitet njihovog znanja i stručnosti.

Takođe, dekan Medicinskog fakulteta Foča iskoristio je priliku da pohvali rad zvorničke bolnice, te izrazio zahvalnost povodom održanog sastanka.

Direktor JZU Bolnica Zvornik, gdin Ivan Popović zahvalio se prof. dr Dejanu Bokonjiću, što nam je ukazao čast i posjetio našu ustanovu, te za dobijene savjete i preporuke, kao i kvalitetnu razmjenu mišljenja i ideja.

Obavljen je konstruktivan razgovor, uz kvalitetnu diskusiju i konkretnim prijedlozima i preporukama.

Prof. dr Dejan Bokonjić je specijalista pedijatar, subspecijalista dječiji pulmolog, kao i redovni profesor na predmetu “Pedijatrija”  Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.