mr farm. Tijana Radić – specijalista medicinske biohemije

Službe laboratorije u oblasti hematologije, biohemije i imunologije dobila je još jednog stručnog, kvalitetnog i odgovornog zaposlenog.

Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završila u Milićima.
Farmaceutski fakultet završila u Beogradu, nakon čega počinje da radi u Službi laboratorije JZU bolnica Zvornik.

2017. godine postavlјena je za načelnicu Bolničke apoteke bolnice Zvornik i tu funkciju je obavlјala do 2023. godine.

2019. godine dobija specijalizaciju iz medicinske biohemije koju završava 2023. godine.

Specijalizaciju iz Medicinske biohemije završila je pri Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta Istočno Sarajevo, a specijalistički staž odradila je u Bolnici u Zvorniku, potom Domu zdravlјa Bijelјina, Medicinskom fakultetu Foča, kao i u Kliničkom centru Srbije u Beogradu pri Centru za medicinsku biohemiju.

Raduje se radu i kvalitetnoj saradnji sa kolegama iz Službe laboratorije u oblasti hematologije, biohemije i imunologije.
Svoju odgovornost prema radu pokazala je još dok je vodila Bolničku apoteku, kao i kolegijalnost i želјu za napredovanjem.

Izražava veliku zahvalnost rukovodstvu ustanove, na čelu sa direktorom Ivanom Popovićem, za priliku da dobije dugo očekivanu i želјenu specijalizaciju.

Menadžment JZU Bolnica Zvornik želi joj dobrodošlicu u Službu laboratorije i srećan povratak sa specijalističkih studija, sigurni smo da će opravdati dato povjerenje.