JZU Bolnica Zvornik odazvala se pozivu Udruženja „Dječija nada“ i pridružila se obilјežavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom vrijedne su svakog poštovanja, jer kroz život prolaze hrabro, bez obzira na mnogobrojne poteškoće.

Zaposleni u našoj ustanovi, uz direktora JZU Bolnica Zvornik Ivana Popovića, a u ime svih naših zaposlenih, danas su prošetali zajedno sa pojedincima i predstavnicima mnogobrojnih gradskih ustanova, koji su podržali obilјežavanje ovog dana.

Mirnom šetnjom rame uz rame sa osobama sa invaliditetom, te simboličnim puštanjem balona okuplјeni su poslali poruku da smo svi jednaki i da iako svi imamo mnogobrojne različitosti zaslužujemo ista prava i nosimo iste vrijednosti.

Udruženje „Dječija nada“ organizator je niza aktivnosti kojima se obilјežava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a koje su usmjerene na djecu i mlade sa razvojnim poteškoćama sa cilјem pružanja kvalitetnog i stimulativnog okruženja u kom odrastaju.

Osobe s invaliditetom su veoma raznolika populacija koja obuhvata širok spektar uzrasta, proživlјenih iskustava, potreba i životnih okolnosti.

Herojima čiji se dan danas obilјežava želimo da nastave hrabro ići kroz život, znajući da imaju podršku okoline, koji će uvijek biti tu da im pomognu da pronađu snagu, strplјenje i radost u svakom novom danu.