U JZU Bolnica Zvornik nabavlјeni su novi laboratorijski aparati pomoću kojih će se u Službi laboratorijske medicinske mikrobiologije obavlјati nove laboratorijske mikrobiološke procedure koje su u skladu sa potrebama i uz odgovarajuću uputnicu.

Za navedene procedure ranije bilo je neophodno čekati duži vremenski period, jer su se uzorci slali u druge medicinske ustanove na obradu.

Uz nove aparate rezultati nalaza mogu obrađeni za jedan dan, obrada nalaza će biti brža i efkasnija, a našim pacijentima biti omogućena brža dijagnostika bolesti i stanja.