Najveći broj pohvala od pacijenata stiže upravo sa ovog odjelјenja, te nam je izuzetno drago što se naše pacijentkinje čak i u najosjetlјivijim trenucima osjećaju zadovolјno, sigurno i poštovano u našoj ustanovi.

Najčešće nasmijani i prijatni naši lјekari, medicinsko i nemedicinsko osoblјe zaista ulažu trud da našim pacijentkinjama vrijeme provedeno na ovom odjelјenju prođe što bezbolnije i koliko je moguće prijatno.

Odjelјenje za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica Zvornik sačinjava stručan tim, prije svega dobrih lјudi, a potom i stručnih lјekara i ostalog medicinskog osoblјa.

Odjelјenje trenutno broji 7 zaposlenih lјekara specijalista ginekologije i akušerstva, od čega jednog subspecijalistu fertiliteta i steriliteta, kao i jednog specijalizanta ginekologije i akušerstva.

Načelnica odjelјenja za ginekologiju i akušerstvo je dr Dušica Obućina, specijalista ginekologije i akušerstva.
Na odjelјenju rade specijaliste ginekologije i akušerstva: dr Sanja Kalajdžić, dr Predrag Nikolić, dr Mladen Ostojić, dr Arsen Arsenović, dr Bojana Đurić Perušinović, koja je ujedno i subspecijalista fertiliteta i steriliteta, i dr Svetozar Mitrović specijalizant ginekologije i akušerstva.

Odjelјenje broji 18 babica, visokog kvaliteta znanja i rada.

Glavna sestra odjelјenja Nikolina Cvjetinović, uz odgovornu sestru Đuku Tokanović, predvodi tim babica, koje čine da svi uvijek spremno i odgovorno obavlјaju sve svoje poslovne obaveze, uz prijatnu atmosferu za naše pacijentkinje.

Tri spremačice koje rade na Odjelјenju održavaju urednost i čistoću i zaslužne su za besprijekoran izgled našeg odjelјenja za ginekologiju i akušerstvo.

Odjelјenje se sastoji od dva dijela: ginekološkog i porođajnog.
Ginekološko – Obavlјa dijagnostiku i liječene stanja i obolјenja u ginekologiji, vrši prijem, dijagnostičku terapiju i tretman svih komplikacija u trudnoći i hroničnih bolesti u trudnoći.
Porodilište – Obavlјa sve vrste porođaja (fiziološki i patološki). Mjesto u bolnici koje zasigurno izaziva najveću sreću, oduševlјenje i radost.

Odjelјenje za ginekologiju i akušerstvo bolnice Zvornik u proteklom periodu, po projektu Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice kompletno renovirano i prilagođeno potrebama naših pacijentkinja i radu zaposlenih.

Uporedo sa renoviranjem i adaptacijom ovog odjeLjenja, stizala je nova medicinska i nemedicinska oprema za ovo odjeljenje. Na čitavom odjeljenju zamijenjeni su svi kreveti i natkasne, a porodilište je opremLjeno novim savremenim krevetima za porodilje.

Dio medicinske opreme koja je u proteklom periodu stigla na odjelјenje jesu novi savremeni dijagnostčki aparati, UZ ginekološki 3D/4D sa pratećim sondama, CTG aparati, ginekološki ležaj za pregled, ginekološki operacioni sto, topli sto za novorođenčad, inhalatori, stetoskopi i dodatna potrebna oprema za kvalitetan rad zaposlenh na odjelјenju.

Odjelјenje raspolaže dovolјnim kapacitetom kreveta i potrebne medicinske i nemedicinske opreme, koja omogućava kvalitetan i nesmetan rad, te pružanje adekvatne usluge za naše pacijentkinje.

U toku godine naši zaposleni obavlјaju po nekoliko hilјada ambulantnih pregleda, različitih ginekoloških operacija i intervencija, a  ono što nas najviše raduje je da se obavi i veliki broj porođaja, poslјednjih godina 500 – 600 porođaja.

Direktor ustanove, Ivan Popović, ponosan je na rad svih zaposlenih na Odjelјenju za ginekologiju i akušerstvo, kojima se zahvalјujemo za sav uloženi trud, pažnju i stručnost koju svakodnevno pokazuju.


Cilј nam je da se svaka pacijentkinja osjeća prijatno i sigurno, kao i da svoje najlјepše trenutke dočeka u što bolјim uslovima za sebe i svoje novorođenče.