dr Aleksandra Čuturić, specijalista dermatovenerologije

Nakon završene specijalizacije i položenog stručnog ispita dr Aleksandra Čuturić počinje sa radom u Dermatovenerološkoj ambulanti bolnice Zvornik.

Dr Aleksandra Čuturić nakon završene srednje Medicinske škole u Zvorniku upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, koji završava 2016. god.

Od 2016. do 2019. godine radi u Domu zdravlјa Zvornik i područnim Domovima zdravlјa.

Veći dio specijalističkog staža provela je pri Univerzitetskom kliničkom Centru u Banja Luci, u matičnoj ustanovi bolnici u Zvorniku, a potom u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije u Beogradu pri Klinici za dermatovenerologiju.

Završila je početni i napredni kurs za dermoskopiju, obzirom da se i dermoskop, aparat uz koji se precizno sagledavaju pigmentne promene na površini kože i u nešto dublјim slojevima gornjeg dermisa, uskoro stiže u našu ustanovu.

Dermatologija se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti kože i sluzokože cijelog tijela, kose i noktiju, dok se venerologija bavi liječenjem polno prenosivih bolesti.

Dr Aleksandra navodi da se i veliki broj obolјenja često prvo manifestuje na koži, koje mogu pomoći da se postavi dijagnoza, kao i da se se preveniraju teža obolјenja.

Kako bi koža nesmetano obavlјala svoju funkciju i lijepo izgledala potrebno ju je njegovati, a bolesti liječiti.

Rukovodstvo ustanove, na čelu sa direktorom Ivanom Popovićem, dr Aleksandri želi uspješan, pouzdan i kvalitetan rad u našoj ustanovi.