Dr Nataša Milić

Specijalista pedijatrije – endokrinolog

U JZU Bolnica Zvornik počinje sa radom dječija endokrinološka ambulanta povratkom specijaliste pedijatrije dr Nataše Milić sa subspecijalizacije dječije endokrinologije.

Dr Nataša Milić po završetku Srednje medicinske škole u Zvorniku upisuje Medicinski fakultet u Beogradu, koji završava u julu 2011. godine. Nakon dvogodišnjeg rada u Službi porodične medicine Doma zdravlјa Zvornik počinje da radi u JZU Bolnica Zvornik gdje dobija specijalizaciju iz pedijatrije 2014. godine, a koju završava pri Medicinskom fakultetu u Foči 2019. godine.

U okviru specijalističkog kruženja provela je 12 mjeseci u JZU Bolnica Zvornik, a potom 18 mjeseci u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu.

Užu specijalizaciju iz endokrinologije upisuje 2021/22. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a završava u septembru 2023. godine.

Kao veliki uzor još iz srednjoškolskih dana i jedan od razloga zašto je pedijatrija njen izbor dr Nataša Milić navodi dr Kovilјku Gotovac, specijalistu pedijatrije iz naše ustanove, koja i danas nesebično dijeli svoje dugogodišnje iskustvo i znanje sa specijalizantima i kolegama pedijatrima, zbog čega joj je neizmjerno zahvalna.

Dječiji endokrinolog je subspecijalista koji se bavi dijagnostikom i liječenjem velikog broja zdravstvenih problema kod djece: problema sa rastom i razvojem, bolestima štitaste žlijezde, problemima nivoa šećera u krvi (hipoglikemije i dijabetesa), problemima sa hipofizom i nadbubrežnom žlijezdom, smetnjama u funkcionisanju polnih žlijezda (jajnika i testisa), ranog ili kasnog puberteta.

Obzirom da je primjećen povećan broj navedenih zdravstevnih problema kod djece, menadžment JZU Bolnica Zvornik prepoznao je potrebu za dječijim endokrinologom koji do sada nije radio u našoj regiji, te je dr Nataša Milić dobila navedenu subspecijalizaciju kako naši najmlađi pacijenti ne bi morali odlaziti u druge zdravstvene ustanove i kako bi u svojoj matičnoj ustanovi dobili kvalitetnu zdravstvenu pomoć.

Dr Nataša je iskoristila priliku da se zahvali menadžmentu ustanove, na čelu sa direktorom Ivanom Popovićem, za podršku i pruženu priliku da dobije želјenu specijalizaciju, čime se nastavlјa kontinuirano usavršavanje i proširenje zdravstvenih usluga u našoj ustanovi.

Endokrinološki pregled je veoma sličan pedijatrijskom pregledu, prilikom kog postoje i grafikoni rasta, gdje se trenutna mjerenja djeteta porede sa genskim potencijalom tog djeteta i sa vršnjacima (djecom istog uzrasta), te na osnovu kompletnog dijagnostičkog pregleda endokrinolog procjenjuje da li postoje odstupanja u odnosu na ono što se smatra normalnim. Nakon toga u zavisnosti od osnovne dijagnoze endokrinolog u saradnji sa radiolozima, ginekolozima, urolozima, kao i uz laboratorijske analize procjenjuje dalјe postupke u liječenju.

Pregled u dječijoj endokrinološkoj ambulanti možete obaviti svake srijede, uz adekvatnu uputnicu odabranog pedijatra ili Porodičnog lјekara Doma zdravlјa, zakazivanjem na broj telefona: 056 211 112, lokal 1019.