Uspješna saradnja sa prof. dr Srđanom Nikolićem, kao i obuka hirurga naše ustanove, nastavila se i u prethodnom periodu.

Tokom prethodne sedmice u JZU Bolnica Zvornik izvršena je komplesna laparoskopska operacija desne hemikolektomije (tumora desnog dijela debelog crijeva).

Operaciju je izveo dr Milan Pavlović specijalista opšte hirurgijeJZU Bolnica Zvornik uz asisteciju prof. dr Srđana Nikolića, specijaliste opšte hirurgije, subspecijaliste onkološke hirurgije, načelnika Odjelјenja hirurgije Klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i prim. dr Zorana Komlјenovića specijaliste opšte hirurgije – Načelnika odjelјenja za hirurgiju JZU Bolnica Zvornik.

Operacija je izvedena uz dr Jelenu Šupetu, specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom, anestetičare Dalibora Mićića i Rada Savića, kao i instrumentarku Mariju Bošnjaković.

Ovo je ujedno i prva samostalna operacija ovog tipa hirurga naše ustanove, izvedena uz asistenciju prof. dr Srđana Nikolića, što dodatno govori o značaju i kvalitetnoj obuci koju naši lјekari dobijaju od eminentnog prof. dr Nikolića, kao i o težnji i namjeri naših lјekara da prošire spektar usluga, usavrše znanja i našim pacijentima pruže što kvalitetniju uslugu.

Značaj i kompleksnost navedene operacije ogleda se i u činjenici da se operacije ovog tipa ne izvode u velikom broju zdravstvenih ustanova, te smo ponosni na postignuća naših hirurga.

Pacijent se trenutno nalazi u jedinici intenzivne njege, hirurški stabilno, na postoperativnom praćenju, nakon uspješno izvršene operacije.

U narednom mjesecu takođe su zakazane još dvije kompleksne laparoskopske operacije završnog dijela debelog crijeva, koje hirurzi naše ustanove planiraju uraditi samostalno.

Specijalisti hirurgije naše ustanove zahvalni su menadžmentu bolnice Zvornik, na čelu sa direktorom Ivanom Popovićem, za saradnju i nabavku svih potrebnih sredstava za ovakav vid operacije, kako bi se moglo ući u redovan protokol operacija.