Zvornička bolnica tehnološki kao i sa kadrom ne zaostaje za najsavrremenijim bolnicama u okruženju. Razlog tome su redovna edukacija kadrova.

Nova faza u razvoju JZU Bolnica Zvornik – „ Ljudski resursi su kičma naše institucije“
Direktor Ivan Popović

U toku 2018 . godine dvadeset medicinskih radnika, što ljekara, što medicinskih tehničara je pohađalo niz edukacija iz oblasti sopstvenog delovanja. Zahvaljujući tim edukacijama korisnicima usluga ove ustanove biće pružene neke nove i unapređene usluge.

U Tekućoj godini njih četvoro se vratilo u našu ustanovu sa zvanjem specijaliste, a u narednih šest mjeseci, vratiti će se njih još sedmoro sa specijalizacije i subspecijalizacije, a već početkom novembra još tri ljekara će biti poslana na subspecijalizaciju. Trenutni plan je početkom sljedeće godine poslati još 5 ljekara na specijalizaciju.

Da se radi o ozbiljnoj ustanovi, govori nam i činjenica da JZU Bolnicu u Zvorniku posećuju eminentni stručnjaci i profesori i rade preglede u istoj, kao i operacije, poput stručnjaka : Danica Grujičić, Miloš Bjelović, Tomislav Ranđelović, Radmil Marić, Oftalmolog Aleksandar Gaković i drugi.

Nova faza u razvoju JZU Bolnica Zvornik – „ Ljudski resursi su kičma naše institucije“
Doktori Bjelović i Komljenović prilikom operaciju u zvorničkoj bolnici

U našoj bolnici se izvrši oko 80% poroda sa cjelokupne teritorije regije Birač i ono što posebno ohrabruje je činjenica da su skoro svi ljekari sa odjeljlenja ginekologije i akušerstva pohađali određene edukacije, kao što su „Promovisanje i podržavanje dojenja u bolnicama prijateljima beba“, edukacija iz laparaskopske hirurgije , kongresa ljekara jugoistočne Evrope i slično – ističe direktor ove ustanove Ivan Popović.

Zbog brige o najmlađim pacijentima i ljekari sa pedijatrijskog odeljenja su pohađali edukacije koje će poboljšati nivo usluga o ovoj najosetljivoj, grupaciji pacijenata.

Kad je riječ o „medicinskim tehničarima i sestrama“ ohrabrujuće je to i da je direktor Popović prepoznao njihov značaj, pa su počela njihova dalja usavršavanja i edukacije kroz razne seminare. Proteklog vikenda dva tehničara iz oblasti CT dijagnostike su boravila u Novom Sadu na usavršavanju.

Nova faza u razvoju JZU Bolnica Zvornik – „ Ljudski resursi su kičma naše institucije“
Mladi Popović preporodio zvornički bolnicu

A CT kao glavni stub dijagnostike ja na korist kako pacijentima tako i ustanovi.

Dvije činjenice bih posebno volio da istaknem, prvo da su svi specijalizanti mladi ljekari, da su svoje specijalizacije završili redovno i i u predviđenom roku što za našu ustanovu predstavlja značajan plus,jer su svježa krv, a pritom izuzetno edukovani i osposobljeni. Druga stvar, koja je takođe bitna, je ta da mi kroz ove specijalizacije već unaprijed dajemo odgovor na potrebe novog bloka bolnice koji uskoro treba da počne sa izgradnjom.- kazao je Popović na kraju razgovora.

Nakon što je u ranijem periodu pažnja cjelokupne javnosti na zvorničku bolnicu bila zbog “slučaja smjena dirketora”, rezultati rada pokazuju da se kriza prevazišla i da ova zdravstvena ustanova zauzima mjesto koje joj pripada.

(Zvornicki.ba)