NAŠE MEDICINSKE SESTRE I MEDICINSKI TEHNIČARI
(galerija)

Hvala za neprocjenjiv doprinos cjelokupnom zdravstvenom sistemu!
Ovo je jedinstven dan u godini kada se skreće pažnja na rad medicinskih sestara/tehničara i njihovu ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi.

Biti medicinska sestra i tehničar je kompleksan poziv koji traži ono najplemenitije u osobi, a to je humanost i odanost pozivu, jer je jedinstvena uloga medicinske sestre i tehničara da pomaže pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku, a koje bi osoba vršila samostalno da ima neophodnu snagu, volju ili znanje.

Odajemo veliku zahvalnost nesebičnim zdravstvenim radnicima – medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima – koji danonoćno sa puno pažnje brinu o zdravlju malih beba, djece, starih i osobama svih uzrasta.

Medicinske sestre i tehničari, najbrojnija zdravstvena profesija, pokazali su da imaju veoma bitnu ulogu u očuvanju funkcionisanja društva, zbog čega se smatra da su srce zdravstvene zaštite.

Temelj prakse medicinskih sestara/tehničara je briga za zdravlje i dobrobit pojedinca i zajednice, osiguravanjem pristupa zdravstvenoj njezi, upoznavanjem sa različitim potrebama pacijenata, sprovođenjem sigurne i kvalitetne njege, pravovremenim pristupom i, onim najvažnijim, a to je efikasna njega i jednak pristup zdravstvenim uslugama.

Velika zahvalnosti za naše medicinske sestre i medicinske tehničare za sav rad, ljudskost, znanje, trud i nesebičnost koju svakodnevno iskazuju u želji da pomognu pacijentima.

Ivan Popović, direktor JZU Bolnica Zvornik ispred rukovodstva ustanove čestita vam Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara kao stuba zdravstvene zaštite sa željama da nastavite uspješno izvršavati sve obaveze u poslu koji besprijekorno obavljate i u najtežim situacijama.

Na fotografijama predstavljen je samo dio zaposlenih medicinskih sestara i tehničara koji su uspjeli izdvojiti nekoliko trenutaka za fotografiju, na čemu smo im zahvalni.