dr Milena Vasić Milanović

Nakon dužeg niza godina JZU Bolnica Zvornik dobila je specijalistu patologije, dr Milenu Vasić Milanović, koja je u proteklim danima položila specijalistički ispit te stekla uslov za rad.

Za specijalizaciju odabrala je patologiju, jer, kako sama navodi, oduvijek je fascinirao taj maleni svijet koji se ne vidi golim okom, a sama patologija je izuzetno važna dijagnostička grana koja uveliko određuje tok liječenja pacijenta.

Jako hvaljena još kao student i kao specijalizant od strane svoje mentorke prof. dr Mirjane Ćuk koja je vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Foči, kao i prof. dr Slaviše Đuričić, načelnika Odjeljenja za kliničku patologiju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

Dr Milena Vasić Milanović završila je gimnaziju u Ljuboviji, kao dobitnik diplome „Vuk Karadžić“ nakon čega upisuje Medicinski fakultet u u Tuzli. Diplomirala je 2011. godine, a tokom studija bila je angažovana kao demostrator na Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Po završenom fakultetu počinje da radi u srednjoj medicinskoj školi u Srebrenici kao profesor medicinske grupe predmeta, a takođe i u JZU Dom zdravlja „Sveti Nikola“ u Milićima gdje je do 2015. godine obavljala poslove doktora porodične medicine i doktora u Službi hitne medicinske pomoći.

Svoj rad u bolnici Zvornik započinje 2015. godine kada i dobija specijalizaciju iz patologije koju je upisala na Medicinskom fakultetu u Foči.
Specijalistički staž obavljala je u Univerzitetskoj bolnici Foča, Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „dr Vukan Čupić“ u Beogradu, zatim u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci, Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, te u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, kao i na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Od školske 2018/2019. godine angažovana je na medicinskom fakultetu u Foči kao stručni saradnik na Katedri za patologiju.

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Foči, na odsjeku biomediciske nauke – smjer klinička medicina upisala je školske 2019/2020. godine.

Autor i koautor je mnogobrojih naučnih radova koji su prezentovani na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti medicinskih nauka u Sarajevu, Amsterdamu, Tesliću, Zlatiboru, a doprinijela je i prevodu svjetski poznatog studentskog udžbenika iz patologije „Robinsonove osnove patologije“ u poglavlju „Genetičke i pedijatrijske bolesti“.

Ponosna je majka dvoje djece.

Kao jedini patolog u JZU Bolnica Zvornik spremna je za odgovornosti i izazove koje taj posao donosi.

Rukovodstvo ustanove na čelu sa direktorom Ivanom Popovićem izražava veliku sigurnost da će dr Milena odgovoriti svom zadatku, te joj želi dobrodošlicu među tim specijalista naše ustanove.