Rade Tijanić – JZU Bolnica Zvornik

Bolnica Zvornik jedina ustanova u regiji koja među svojim zaposlenim ima defektologa – tiflologa.

Defektolog – tiflolog je interdisciplinarna profesija koja se bavi dijagnostikom i liječenjem vizuelnih problema, kao što su strabizam (pogrešan položaj oka), ambliopija (lijeno oko), binokularni poremećaji i drugi problemi sa vidom. Ovi stručnjaci imaju klјučnu ulogu u ranoj dijagnozi i terapiji djece i odraslih sa poremećajima vida.

Rade Tijanić, fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa oštećenjem vida završio je u Beogradu.

Period od završetka fakulteta do zaposlenja u bolnici Zvornik proveo je radeći u privatnim optikama i oftalmološkim ordinacijama, čime je stekao značajno iskustvo u radu.

Pripravnički staž odradio je kod koleginice Milanke Cvijetinović kojoj se zahvalјuje na pruženoj edukaciji i savjetima.

Milanka Cvijetinović je do odlaska u penziju radila u ortopleoptičkom kabinetu bolnice Zvornik, a njen entuzijazam, posvećenost i rad doveli su nas do toga da danas imamo jedini ortopleoptički kabinet koji dosta znači lјudima na regiji.

Ortopleoptički kabinet nalazi se u sklopu Odjelјenja za oftalmologiju JZU Bolnica Zvornik.

Ortopleoptički kabinet predstavlјa dio oftalmologije koji se bavi ispravlјanjem i pobošlјanjem problema sa vidom kod djece i odraslih.

Pobolјšanje vida i ispravlјanje problema sa vidom postiže se određenim vježbama koje defektolog – tiflolog obavlјa i preporučuje u dogovoru sa oftalmologom.

Defektolog – tiflolog Rade Tijanić ističe da je rad sa djecom je izuzetno lijep, izazovan i human, ali i naporan, jer je potrebno dosta strplјenja, posvećenosti, iskrenosti, požrtvovanosti i psihološkog rada, posebno sa roditelјima koji saznaju da im dijete ne vidi ili ima drugi problem sa vidom.

Rade Tijanić izrazio je veliku zahvalnost načelniku odjelјenja za oftalmologiju dr Veselinu Sandiću, glavnoj sestri Zorici na toploj dobrodošlici, kao i direktoru Ivanu Popoviću, na ukazanom povjerenju za ovako odgovorno mjesto u ustanovi, te će se u budućnosti truditi da doprinese ustanovi sa stručne strane u pružanju kvalitetne usluge u našoj ustanovi.