U toku proteklih pet godina ostvareni su značajni pozitivni poslovni rezultati, za koje direktor bolnice Zvornik, Ivan Popović, kaže da su postignuti uzajamnim kvalitetnim radom, jasnom i dobrom komunikacijom rukovodstva ustanove i trudom svih njenih zaposlenih.

Zadovolјstvo je imati priliku istaći, prvenstveno, da je projektom izgradnje novog bloka bolnice i adaptacijom i renoviranjem postojećeg bloka riješen važan segment bitan za kvalitetan rad ustanove za dugi vremenski period, a ovim projektom biće zamijenjena sva medicinska i nemedicinska oprema i nabavlјeni dijagnostički aparati značajni za cjelokupnu regiju, čime smo znatno osavremenili i usavršili dijagnostičke procedure i kompletno pružanje zdravstvene njege našim pacijentima, a zaposlenima obezbijedili rad na savremenim dijagnostičkim aparatima u pobolјšanim uslovima rada.

Značajno se povećao broj zaposlenih lјekara u našoj ustanovi, a u proteklih pet godina veliki broj lјekara dobilo je želјene specijalizacije i subspecijalizacije. U narednom periodu očekujemo povratak naših lјekara sa specijalističkih i subspecijalističkih studija iz različitih oblasti medicine, što nas posebno raduje jer time širimo spektar usluga koje bolnica pruža u liječenju pacijenata.

Obezbijeđene su kvalitetne saradnje sa eminentnim stručnjacima iz polјa medicine iz zemlјe i inostranstva, te su naša bolnica i naši lјekari prepoznati kao vrijedni dolaska i rada u njoj, čime pacijentima pružamo usluge zbog kojih su ranije morali odlaziti u druge zdravstvene centre, potom izvode se kompleksne operacije, implementiraju nove procedure, a istovremeno se vrši i edukacija naših zaposlenih.

Bolnica u Zvorniku konstantno ostvaruje pozitivne finansijske rezultate:

– značajno su smanjene obaveze u proteklom periodu

– isplaćene su sve obaveze radnicima koje su u skladu sa kolektivnim ugovorom

– redovno se isplaćuju porezi i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje

– nemamo dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu dobavlјača.

Naši lјekari redovno su učesnici edukacija, seminara i konstantno usavršavaju svoja znanja, te prate savremene metode rada u medicini.

Dobro poslovanje i unapređenje rada naše ustanove izvjesno je i u narednom periodu, te ćemo se truditi da i ubuduće naše vrijedne zaposlene adekvatno nagrađujemo, jer je dobar i kvalitetan rad značajan prvenstveno za naše pacijente, a potom i dobro funkcionisanje naše ustanove.

Zahvalјujemo se svim institucijama i saradnicima koji su nam ukazali povjerenje i prepoznali potencijal preduzimlјivog rukovodstva, doprinijeli našoj finansijskoj stabilnosti i unapređenju pružanja zdravstvenih usluga stanovnicima regije Birač, sa nastojenjem da i u narednom periodu nastavimo naš razvoj.

Posebnu zahvalnost izražavamo našim zaposlenima, koji svojim predanim radom, dobrom saradnjom i trudom aktivno doprinose da postignemo sve navedeno.