Direktor JZU Bolnica Zvornik Ivan Popović ocijenio je danas na godišnjoj pres konferenciji da je 2018. najuspješnija godina po svim parametrima u ovoj zdravstvenoj od kako se prate uporedni pokazatelji.
– Broj hospitalizacija ili ležećih pacijenata koji su prošli kroz ovu zdravstvenu ustanovu u 2018. godini iznosio je 11.600, dok se prosječan broj u posljednjih 10 godina kretao između 6.300 i 10.500 pacijenata – rekao je Popović.
Prema njegovim riječima, Odjeljenje opšte hirurgije u poslednjih 10 godina imalo je prosječno od 900 do 1.350 operativnih zahvata, dok je ove godine taj broj iznosio 1.750.
– Broj pregleda i usluga u poslednje četiri godine kretao se od 510.000 do 550.000, a u ovoj godini ostvarili smo 624.000 pregleda i usluga, što je za oko 100.000 više u odnosu na protekli četvorogodišnji prosjek – rekao je Popović, iznoseći poslovne rezultate za ovu godinu.
Popović je rekao da je ponosan na podatak da je broj upućenih pacijenata iz BolnicaeZvornik u druge zdravstvene centre u Republici Srpskoj kao i van Srpske prepolovljen u odnosu na desetogodišnji prosjek.
– Iz Bolnice Zvornik u prethodnh 10 godina upućivano je i do 540 pacijnata u druge zdravstvene centre, dok je u 2018. godini upućeno do 300 pacijenata, što je skoro 50 odsto manje – rekao je Popović.
Pojasnivši da se u zvorničkoj bolnici radi dosta na podizanju kvaliteta i raznovrsnosti bolničkih usluga koje pružaju ljekari bolnice, Popović je rekao da u ovu zdravstvenu ustanovu dolaze vrhunski stručnjaci, rade operativne i druge zahvate uz koje se edukuje bolnički kadar za samostalan rad.
Popović je rekao da se teži ka tome da se smanje ili potpuno ukinu liste čekanja, koje su kod operacije katarakte ili ultrazvuk srca iznosile i po godinu dana.
Direktor Bolnice Zvornik rekao je da će se s prvim danima proljeća krenuti sa izgradnjom novog bloka bolnice, koja podrazumijeva proširenje kapaciteta na dodatnih 3.000 metara kvadratnih.
– Sada funkcionišmo na 5.900 metar kvadratnih, znači podižemo kvadraturu na skoro 50 odsto veću, čime ćemo znatno olakšati rad zaposlenih i poboljšati zdratvsnene uslove našim pacijentima – istakao je Popović.
On je podsjetio da će novi prostor pratiti i nova oprema, kako za postojeći tako i za novi blok bolnice.
Govoreći o finansijskom poslovanju, Popović je rekao da su za šest posljednjih mjeseci smanjeni troškovi za oko 200.000 КM, dok su istovremeno podignuti prihodi bolnice.
– Sada nemam precizne pokazatelje, koji će biti iskazani u završnom računu negdje u martu, ali mogu reći da će bolnica u 2018. godini iskazati pozitivan poslovni rezultati ili biti na pozitivnoj nuli – rekao je Popović.
On se zahvalio članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, koji je ranije obavljao funkciju predsjednika Republike Srpske, Vladi Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja, Fondu zdravstvenog osiguranja, lokalnoj samoupravi i svima koji su pomogli da bolnica stane u red najboljih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.
Zamjenik direktora Bolnica Zvornik Nataša Ivanović podsjetila je da ova zdravstvena ustanova ima najmlađi menadžment u Republici Srpskoj koji je ostvario reprezentativne rezultate u 2018. godini po broju usluga, dijagnostičkih procedura i hospitalizacije pacijenata od kada se vodi statistička evidencija.
– Nadam se da će naredna godina biti još uspješnija jer planiramo proširenje bolničkih kapaciteta izgradnjom novog objekta, što će implicirati proširenje nekih odjeljenja, prije svega, Hirurgije i Internog odjeljenja, te odvajanje Urološkog i Infektivnog, kao i Odjeljenja onkologije – rekla je Ivanovićeva.
Ona je dodala da će time biti ostvaren veći broj bolničkih postelja, te povećane dijagnostičke procedure i laboratorijska dijagnostika, dok će biti podignut kvalitet usluga na veći nivo.
Ivanovićeva je istakla da se sa proširenjem bolničkih kapaciteta uporedo radi na edukaciji i upućivanju bolničkog kadra na specijalizacije i subspecijalizacije. Načelnik Odjeljenja hirurgije Zoran Кomljenović smatra da je cilj ove zdravstvene ustanove, prije svega, da poveća ljestvicu znanja bolničkog osoblja, te podigne kvalitet i raznovrsnost zdravstvenih usluga na viši nivo.
– Usmjeravamo sve ka unapređivanju i proširivanju znanja kako bi odgovorili ovom vremenu u kome se pojavljuju razne bolesti, a sve u interesu pacijenata i njihovog stabilnijeg zdravstvenog stanja – rekao je Кomljenović.
On je dodao da je, u tom smislu, Bolnica Zvornik angažovala nekoliko autoriteta, između ostalih i Miloša Bjelovića koji je najveći autoritet u laparaskopskoj hirurgiji, odnosno minimalno invazivnoj hirurgiji, da obavlja operacije i da edukuje bolnički kadar.

(infobirac.net)