Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetio je danas JZU Bolnica Zvornik i razgovarao sa direktorom ove ustanove Ivanom Popovićem. Šeranić je ovom prilikom istakao da u aspektu modernizacije bolnice, odnosno izgradnje infrastrukturnih projekata i opreme, ova ustanova treba da pripremi idejni projekat za gradnju novog bolničkog bloka i da o tome obavijesti resorno ministarstvo i Vladu Republike Srpske, kako bi se vodile određene aktivnosti po tom pitanju.

Direktor JZU Bolnica Zvornik Ivan Popović je istakao da je u toku izrada idejnog rješenja za gradnju novog bloka u koji bi trebalo uložiti oko 5,5 miliona КM.

– Nadamo se da će ovo idejno rješenje biti gotovo do početka marta kada bi ga predali Vladi Republike Srpske, od koje očekujemo pozitivne reakcije – rekao je Popović i dodao da bi gradnja ovog bloka mogla da počne sa prvim danima proljeća.

Popović je istakao da bi gradnjom novog bloka bolnice Zvornik dobio značajan medicinski objekat koji će moći da pruža zdravstvene usluge svim pacijentima sa regije Birča i šire.

Govoreći o finansijskom poslovanju bolnice, Popović je rekao da će imati prave pokazatelje početkom marta kada bude gotov završni račun o poslovanju.

– Sada mogu reći da je poslovanje u 2017. godini završeno sa gubitkom od oko 622.000 КM, ali da je taj gubitak značajno smanjen u 2018. godini – rekao je Popović i ponovio da će pravi pokazatelji biti vidljivi kada bude gotov završni račun.

Ministar Šeranić je istakao da je nakon imenovanja novog direktora bolnice u Zvorniku unaprijeđena i komunikacija među ljudima, s obzirom na to da su u proteklom periodu imali, u tom pogledu, određenih poteškoća.

– Imenovanjem direktora ove zdravstvene ustanove bolnica je došla u sasvim drugu poziciju, odnosno da mnogo bolje organizaciono funkcioniše – rekao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, što se tiče finansijskog aspekta i poslovanja, zvornička bolnica je smanjila svoje obaveze u prošloj poslovnoj godini u odnosu na 2017, tako da je i taj aspekt funkcionalno zadovoljavajući.

On je istakao da će Vlada Republike Srpske u narednom periodu sa ovom zdravstvenom ustanovom da definiše načine i modele vraćanja dugova koji se, prije svega, odnose na radnike, a to podrazumijeva doprinose i poreze, koji su u prethodnom periodu nastali.

Šeranić je rekao da je upoznao rukovodstvo bolnice sa vizijom i načinom rada resornog ministarstva, smatrajući da zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi treba unaprijed da znaju to, kako bi imali vremena da usaglase i koordinišu one aktivnosti koje čekaju zdravstvo u budućnosti po pitanju registrative i organizacije samog zdravstvenog sistema.

On dodao i da je bilo riječi i o određenim pitanjima po pružanju usluga vezanih za liste čekanja kod operacije katarakte, ultrazvuka srca i o drugim pitanjima vezanim za liječenje i njegu pacijenata.

Nakon razgovora Popović i Šeranić su obišli odjeljenja JZU Bolnica Zvornik.

(infobirac.net)