Načelnik odjeljenja interne medicine, dr Boris Žarković, gastroenterolog na Kongresu Antitrombotske terapije HF akademije održao je značajno predavanje na temu “Gastrointestinalne komplikacije pacijenata na antikoagulantnoj terapiji”.
 
U svom izlaganju, dr Žarković je istakao ključne aspekte i izazove sa kojima se suočavaju pacijenti na oralnim antikoagulansima, kao i detaljno objasnio rizike i izazove različitih antikoagulanasa (VKA vs DOAC), povezane sa gastrointestinalnim krvarenjem kod pacijenata koji koriste oralne antikoagulanse.
 
Predstavljeni su najnoviji klinički podaci, preventivne mjere i strategije za upravljanje gastrointestinalnim komplikacijama, kao i praktične smjernice za unapređenje terapijskih pristupa.
Predavanje je bilo posjećeno, što potvrđuje relevantnost i važnost ove teme u savremenoj medicinskoj praksi.
 
Kao jedan od učesnika predavanju je prisustvovao i dr Dražen Marković, specijalizant interne medicine JZU Bolnica Zvornik.
Navedeno predavanje je pružilo značajne uvide svim prisutnim stručnjacima i dodatno ukazalo na važnost pažljivog praćenja pacijenata na antikoagulantnoj terapiji.