Potpisan ugovor sa eminentnim stručnjakom u oblasti ortopedije Doc. dr sci. med. Slavkom Manojlovićem

Jedan od najboljih ortopeda sa naših prostora Doc. dr sci. med. Slavko Manojlović specijalista ortopedije sa traumatologijom od maja mjeseca 2019. vršiće operacije totalne endoproteze koljena i kuka u zvorničkoj bolnici.
Zajedno sa dr Goranom Bjekovićem specijalistom ortopedije stalno zaposlenim u JZU Bolnici Zvornik već je obavio 4 operativna zahvata kada su uspešno ugrađene četiri totalne endoproteze koljena.

Po rečima dr Bjekovića veliko je zadovoljstvo raditi sa takvim eminentnim stručnjakom i pionirom u ovoj oblasti ortopedije kao što je dr Manojlović. Takođe dr Bjeković je naglasio da pored velikog benefita i olakšica za pacijenet sa naše regije i šire, operacije koje je izvodio zajedno sa dr Manojlovićem imaju i edukativni karakter.

Nakon obavljenih zahvata obratio nam se i dr Slavko Manojlović gde je rekao da bolnica poseduje jako dobre uslove kao i veoma dobro i obučeno osoblje. Takođe naveo je da je bolnica u Zvorniku mjesto na koje će se vrlo rado vraćati u budućnosti.

“U sklopu kontinuiranog unapređenja raznovrsnosti i kvaliteta usluga u našoj ustanovi zaključili smo ugovor o djelu sa dr Slavkom Manojlovićem koji podrazumeva zahvate na ugradnji totalnih endoproteza koljena i kuka, kao i edukaciju naša dva ortopeda dr Gorana Bjekovića i dr Dejana Mišića. Angažovanjem dr Manojlovića obezbijedili smo da naši pacijenti ne moraju da se izlažu bespotrebnim troškovima odlazeći u druge zdravstvene centre kako bi obavili navedene zahvate.” Naveo je direktor zvorničke bolnice Ivan Popović.