Povodom Međunarodnog dana laboratorijske medicine danas su našu ustanovu posjetili maturanti Srednjoškolskog centra „Petar Kočić“ Zvornik.

Učenicima su demonstrirane laboratorijske tehnike koje se koriste svakodnevno u radu naše laboratorije, aparati za dijagnostiku u laboratoriji, a i sami posjetioci imali su priliku da se oprobaju u laboratorijskom radu.

Aleksandar Babić – glavni laboratorijski tehničar i Nedelјko Sekulić – odgovorni laboratorijski tehničar, strukovni medicinsko laboratorijski tehnolozi, učenicima su pojasnili pojedinosti oko uzorkovanja i vađenja krvi, principe rada u laboratoriji, prednosti i lјepote posla, a imali su i priliku pod mikroskopom vidjeti određene ćelije.

U cilјu približavanja rada magistara laboratorisjke biohemije, specijalista laboratorijske biohemije, laboratorijskih tehničara i kompletnog osoblјa Službe laboratorije u oblasti hematologije, biohemije i imunologije JZU Bolnica Zvornik priklјučila se akciji obilјežavanja navedenog dana, po principu Otvorenih vrata.

Zahvalјujemo se učenicima pažnju i učestvovanje, direktorici Srednjoškolskog centra „Petar Kočić“ Zvornik Bilјani Pisić za organizaciju posjete, kao i našem vrijednom osoblјu Službe laboratorije u oblasti hematologije, biohemije i imunologije za izdvojeno vrijeme i trud da učenicima svoj posao prikažu u najbolјem svjetlu, te da neko od njih dobije želјu da upravo laboratorija bude njegov životni poziv.