Dr Sandra Mićić, specijalista infektologije JZU Bolnica Zvornik, učesnik je Simpozijuma „Infektivne bolesti u post-pandemijskoj eri“ koji se održava u Banja Luci u periodu od 24. do 26. maja.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr Alen Šeranić otvorio je Simpozijum i u svom obraćanju poručio:“ To je za nas nova tačka računanja vremena, mjerna jedinica enormnih kliničkih iskustava, linija teških odluka, pozicioniranja infektologije i simbol Vaše posvećenosti i profesionalnosti“.
 
Infektivne bolesti su jedan od najvećih javno-zdravstvenih problema u svijetu, a sa kojima se čovjek suočio još od praistorije, i one su ostavile neizbrisiv trag na ljudsku populaciju.
Pandemija Covid-19 je pokazala da su infektivne bolesti i dalje značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta svjetske populacije.
 
Cilj Simpozijuma je da ljekari razmjene iskustva o borbi sa pandemijom i da se prikažu koji su novi izazovi u infektologiji nakon pandemije.
Organizatori Simpozijuma su Udruženja infektologa jugoistočne Evrope i Udruženja infektologa Republike Srpske.
 
Simpozijumu prisustvuje veliki broj ljekara različitih oblasti, kao i neka od najvećih i najznačajnijih imena oblasti infektologije, eminentni profesori i stručnjaci.
 
Ponosni smo na naše ljekare i njihovu želju za konstantnim usavršavanjem, čime se značajno poboljšava kvalitet zdravstvenih usluga koje pružaju našim pacijentima.
 
Glavne teme o kojima Simpozijuma su: Antimikrobna rezistencija ; Covid-19 nekad (2020) i sad (2023); Uticaj pandemije na HBV,HCV i HIV infekciju ; Novine u terapiji HBV,HCV i HIV infekcije; Nove infektivne bolesti i ponovna pojava starih infektivnih bolesti (Mpox, Pertussis); Klimatske promene i njihov uticaj na infektivne bolesti u Jugoistočnoj Evropi (W.nile, Chikungunya, Denga).