U prostorijama JZU Bolnica Zvornik, na poziv direktora Ivana Popovića, danas je održan redovan radni sastanak sa nosiocem konzorcijuma d.o.o. „Enikon-gradnja“ u ovom projektu, koji su izvođač radova na projektu renoviranja postojećeg i izgradnje novog bloka bolnice, kao i predstavnicima nadzornog organa ispred republičke direkcije za obnovu i izgradnju i Komisijom za praćenje i realizaciju projekta Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice.
Na sastanku se diskutovalo o pomenutom projektu izgradnje i adaptacije, o izvršenim radovima, kao i o planiranim narednim koracima u radu.