Dr Vera Tanacković specijalista pedijatrije i dr Ivana Prodanović specijalista pedijatrije – pulmolog, učesnice su 26. Seminara Pedijatrijske škole Srbije, koja je proteklih godina izgradila reputaciju najvažnijeg stručnog skupa iz oblasti pedijatrije u regionu.
 
Udruženje pedijatara Srbije, kao osnivač i ove godine je organizator četvorodnevnog seminara koji se održava na Zlatiboru, na kome prisustvuje preko 400 učesnika iz zemlјe i regiona i 60 predavača čija su izlaganja podelјena u 15 tematskih oblasti.
 
Dr Vera i dr Ivana imale su priliku slušati predavanja na temu ishrane, kliničke genetike, pulmologije, socijalne pedijatrije, endokrinologije, kardiologije, neurologije, dječije hirurgije i mnogih drugih, te razmjeniti iskustva i stručna znanja sa kolegama iz struke, a u cilju pružanja najkvalitetnije pedijatrijske usluge našim malim pacijentima.
Pedijatrijska škola predstavlja kontinuiranu edukaciju, sa ciljem inovacije znanja i sticanja izvjesnih praktičnih vještina pedijatara i drugih ljekara iz svih oblasti zdravstvene zaštite djece i omladine.
 
Edukacija se realizuje kroz predavanja sa diskusijom, okrugle stolove, simpozijume i razne oblike interaktivne nastave. Predavanja domaćih i stranih eksperata (SAD, Italije, Mađarske, Grčke, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske) omogućavaju praćenje naučnih i stručnih novina i dostignuća u zemlji i inostranstvu.