U sklopu projekta Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje postojećeg objekta JZU Bolnica Zvornik, nabavljena je nova Podstanica medicinskih gasova koja je u petak, 7.5.2021. godine postavljena i puštena u rad.
Poseban značaj Podstanice medicinskih gasova pokazao se u godini iza nas i prilikom pogoršanja epidemiološke situacije kada je potrošnja kiseonika postala 5x veća nego u godini prije početka pandemije virusom Korona, zbog čega je i postojala potreba za nabavku i zamjenu iste.
Nova Podstanica medicinskih gasova je savremena i većeg kapaciteta u odnosu na staru, te može da zadovolji povećane potrebe potrošnje kiseonika i osigura sigurno snabdijevanje bolnice medicinskim gasovima, a prije svega pomenutim kiseonikom, koji je u zbog trenutne epidemiološke situacije jako potreban i bez koga Kovid odjeljenje ne bi moglo da funkcioniše.