Danas je u prostorijama JZU Bolnica Zvornik počela obuka zaposlenih lјekara, kao i tehničara,  za upotrebu MRI aparata (Magnetne rezonance), koji je u našu ustanovu stigao nedavno i za koga su se do danas stvarali posebni uslovi za njegov adekvatan rad.

U obuci koja je sprovedena učestvovalo je kompletno osoblje Službe za radiološku dijagnostiku.

Osnovni cilј praktičnog dijela obuke, koju su izveli predstavnici firme MEDICAL D.O.O. Mostar, koja je zastupnik General Elektric-a za BiH, bio je uspostavlјanje optimalnih tehnika snimanja, precizna i efikasna formulacija dijagnostičkih slika, njihovih rekonstrukcija i grafika. Posebna pažnja posvećena je pitanju bezbjednosti pacijenata prilikom MR snimanja, kao i korektnom pozicioniranju pacijenata, uklanjanju predvidivih izvora smetnji na snimcima, te redukovanju trajanja pregleda u slučaju kad to zahtjeva stanje pacijenta ili radni proces.

Magnetna rezonanca je savremena, bezbolna i neinvazivna radiološka dijagnostička metoda gdje se za dobijanje slike ne koristi rendgensko zračenje već jaka magnetna polјa i radio-talasi. Do sada, prema raspoloživim činjenicama, magnetna rezonanca nije pokazala štetne biomedicinske efekte po lјudski organizam, pa se može primjenjivati kod svih starosnih dobi i ponavlјati više puta.

Magnetna rezonanca (MRI aparat) nabavljen je u sklopu projekta Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje postojećeg objekta JZU Bolnica Zvornik, kao jedan dio nove opreme koja je predviđena ovim projektom.

Nabavka Magnetne rezonance predstavlja veliki značaj za kompletnu regiju Birač, jer je ovo prvi ovakav aparat na ovoj regiji. Značaj nabavke ovog aparata ogleda se prvenstveno u tome što će pacijenti preglede moći obavljati u Bolnici Zvornik, bez potrebe da odlaze u druge medicinske centre.
Obuka našeg osoblјa trajaće tri dana, a puštanje u rad MRI aparata biće uskoro upriličeno, o konkretnom datumu za zakazivanje  pregleda pacijenata ovim aparatom pacijenti će biti naknadno obavješteni.