Projekat izgradnje novog bloka bolnice izaziva veliku pažnju javnosti, obzirom da je postojeća zgrada JZU Bolnice Zvornik izgrađena prije oko 60 godina. Upravo na ovu temu do nas stiže veliki broj pitanja o izgradnji novog bloka bolnice i rekonstrukciji postojeće zgrade, zbog čega je direktor JZU Bolnica Zvornik, Ivan Popović odlučio da odgovori na najčešće postavlјena pitanja.

  1. Kada je poslјednji put renovirana postojeća zgrada JZU Bolnica Zvornik?

Zgrada JZU Bolnica Zvornik izgrađena je prije oko 60 godina za potrebe tadašnje Šumske uprave. Nešto od odjelјenja je povremeno adaptirano, ali značajnija ulaganja na samom objektu i unutar njega počela su unazad tri godine, renoviranjem Internog, Hirurškog, Ginekološkog odjelјenja i Porodilišta, kao i prizemlјa bolnice. U cilјu postizanja toplotne i zvučne izolacije zgrade, izvršeno je oblaganje objekta kamenom vunom i zamjena spolјašnje stolarije, čime je bolnica, pored navedenog, dobila i lјepši izgled.

  1. Da li se trenutno renoviraju neka odjelјenja postojeće zgrade?

Trenutno se renovira oko 3000 m², po projektu Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg bloka bolnice, u postojećem objektu JZU Bolnica Zvornik renoviraju se slјedeća odjelјenja/službe: Odjelјenje za pedijatriju, Službe za mikrobiologiju, Služba za anesteziju sa reanimacijom i intenzivnom njegom, Operacioni blok, Sterilizacija, RTG služba, Laboratorijska služba, Bolnička apoteka, prostorije koje koristi Republički zavod za transfuzijsku medicinu, Bolnička kuhinja, vešeraj, kotlovnica, kao i izgradnja nove podstanice medicinskih gasova.

trenutni izgled JZU Bolnica Zvornik

    3. Da li su ranije postojale težnje za izgradnjom novog bloka bolnice i šta je presudilo da se novi blok bolnice sada gradi?

Sigurno da je i ranije postojala želјa za obezbjeđivanjem više prostora za ustanovu. Nakon što sam došao na mjesto direktora JZU Bolnica Zvornik uvidio sam kolika je, ustvari, potreba za prostornim proširenjem, zbog povećanog broja pacijenata i usled  povećanog broja dijagnostičkih usluga koje bolnica poslјednjih godina pruža, u cilјu stvaranja bolјih uslova za zaposlene, a ujedno i za komforniji i ugodniji boravak pacijenata.
Sam proces od ideje, pa do realizacije prvih zamisli i projekata nije bio lak. Zahvalјujući tadašnjem predsjedniku Republike Srpske gdinu Miloradu Dodiku i njegovom kabinetu, koji su prepoznali da ulaganje u  izgradnju objekta ima svoju svrhu, te su imali razumijevanja i dali punu podršku i saglasnost da se krene u realizaciju projekta, danas smo u poziciji da se možemo pohvaliti da se naše zamisli ostvaruju.

  1. Iz kojih sredstva se finansira izgradnja?

Sredstva za izgradnju JZU Bolnica Zvornik su obezbjeđena finansiranjem projekta od strane Vlade Republike Srpske ( sredstva u iznosu od oko 27 000 000 KM), zatim donacijom Vlade Republike Srbije (u iznosu od oko 1 500 000 KM) kao i sufinansiranjem od strane Gradske uprave Grada Zvornika, prvenstveno finansiranjem troškova taksi, saglasnosti, dozvola, rente, kupovinom stambene zgrade sa četiri stana na mjestu gdje se danas gradi novi blok bolnice, kao i svom neophodnom podrškom koju je bilo potrebno pružiti u stručnom dijelu .

  1. U kojoj fazi je izgradnja novog bloka bolnice?

Izgradnja novog bloka bolnice je u fazi zemlјanih radova na obezbjeđenju temelјne jame, a to znači da je izgradnja u fazi zaštite i obezbjeđivanja mjesta gdje će se temelјiti objekat, tj. smjestiti cijela konstrukcija. Zbog tipa stijena i nagiba padine bilo je potrebno izvršiti veliko zasijecanje terena i duboki iskop, koji je potrebno obezbijediti. To praktično predstavlјa jedan od značajnijih segmenata gradnje bolnice.

trenutni radovi na izgradnji novog bloka bolnice

  1. Koliko će izgradnja novog bloka bolnice uticati na zdravstveni sistem u Zvorniku?

Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice će u znatnoj mjeri uticati na pobolјšanje kvaliteta zdravstvenog sistema u Zvorniku. Izgradnjom novog bloka bolnice povećaće se broj usluga koje pruža naša ustanova.

Ukupan iznos utrošen na nabavlјanje nove medicinske opreme je oko 17,5 miliona KM. Vrijednost nove nemedicinske opreme je oko 1,5 miliona KM, dok je sama rekonstrukcija bolničke zgrade iznosila oko 1,5 miliona KM.
Takođe, od ukupnog iznosa izdvojeno je 400.000,00 KM za izgradnju parking galerije i uređenje prostora ispred bolnice, a vrijednost izgradnje novog bloka bolnice iznosi oko 8 miliona KM.

izgled novog bloka bolnice

  1. Šta možemo očekivati od nove opreme u bolnici?

Realizacijom projekta dobićemo i novu opremu, i to najnovije dijagnostičke aparate: radiološke, laboratorijske, ultrazvučne, mikrobiološke i patološke. Prije svega, izdvojio bih aparat za Magnetnu rezonancu, koji regija Birač do sada nije imala, kao i novi CT aparat.
Takođe, kompletno nova medicinska oprema za 4 operacione sale, najnoviji instrumentarij za operacioni blok, biće zamijenjeni svi bolnički kreveti.
Do sada su isporučena i dva najmodernija sanitetska vozila, kao i MRI i CT aparat, za koje očekujemo da počnu sa radom u skorije vrijeme.
Znatno ćemo podići kvalitet usluga koje pruža JZU Bolnica Zvornik.

izgled novog bloka bolnice

  1. Koliko će izgradnja novog bloka bolnice olakšati liječenje pacijentima i olakšati rad doktorima?

Izgradnja novog bloka bolnice uveliko će olakšati liječenje pacijenata, jer će odjelјenja i službe biti jedna funkcionalna cjelina sa najmodernijom opremom, a smanjiće se i odlazak pacijenata u druge ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa.
Imajući u vidu novi prostor i opremu koja će realizacijom projekta biti dostupna doktorima, to će u velikoj mjeri olakšati njihov rad i učiniti ga kvalitetnijim.

  1. Da li će novi blok bolnice biti povezan sa postojećim i na koji način?

Novi blok bolnice će biti povezan sa postojećim objektom, tako da će činiti jednu fizičku i funkcionalnu cjelinu.
U prizemlјu nove zgrade bolnice nalaziće se prijemne i KSZ-e ambulante, na prvom spratu Odjelјenje za hirurške grane, zatim na drugom spratu Onkologija, kao i Služba patologije, a treći sprat će biti povezan sa Internim odjelјenjem i internističkim granama.

izgled novog bloka bolnice

  1. Šta je ono što biste istakli kada je JZU Bolnica Zvornik u pitanju?

Značajno za našu bolnicu svakako su dobri poslovni rezultati, finansijska stabilnost, najmanje dospjelih, a neizmirenih obaveza, minimalno čekanje pacijenata na pružanje medicinskih usluga.
Ipak bih naglasio da zidovi i oprema ne čine jednu bolnicu, ono na šta sam zaista ponosan jeste da je JZU Bolnica Zvornik 2017. godine u radnom odnosu imala 59 lјekara, dok trenutno naša ustanova broji 70 lјekara. Konstantno radimo na edukaciji naših kadrova, trenutno je na specijalizaciji i subspecijalizaciji 21 lјekar, a takođe u narednih nekoliko mjeseci biće raspisan javni poziv za dodjelu još 5 specijalizacija, čime ćemo još više ojačati lјekarski kadar naše ustanove.

Postojanje naše ustanove usmjereno je na pružanje zdravstvenih usluga bolesnicima, uz povećanje ekonomske efikasnosti, stalnim podizanjem kvaliteta pružanja usluga i ishoda liječenja. Želimo da izgradimo vrijednosti koje se ogledaju u timskom radu, međusobnoj saradnji, poštovanju, bezrezervnoj i kontinuiranoj brizi o našim pacijentima.

Sve ovo ne bismo mogli postići bez svih zaposlenih medicinskih i nemedicinskih radnika, odgovornih i vrijednih lјudi, koji su i u godini za nama bili na prvoj liniji sa svim raspoloživim kapacitetima u borbi za zdravlјe naših sugrađana, kojima i ovom prilikom želim da se zahvalim za sav nesebičan trud, rad i zalaganje u obavlјanju svakodnevnih dužnosti i zadataka za dobrobit naše ustanove!

Službenik za odnose sa javnošću
JZU Bolnica Zvornik