Imajući u vidu da je već nekoliko sedmica na snazi zabrana posjeta bolesnicima u JZU Bolnica Zvornik zbog povećanog broja oboljelih od akutnih respiratornih  infekcija, a da je sada došlo do stabilizacije epidemiološke situacije što se tiče akutnih respiratornih  infekcija, komsija za intrahospitalne infekcije Bolnice Zvornik je donela odluku o ukidanju zabrane posjeta bolesnicima.

Posjete će od danas biti moguće u standardnim terminima.